Estás en:Cita Previa

Cita Previa

A Deputación da Coruña ofrece a cidadanía o Servizo de Cita Previa para realizar determinadas xestións.

Acceso Servizo Cita Previa

Oficina do Plan de Emprego Local (PEL)

Preguntas frecuentes

Horario: 

Martes e xoves de 9.00 a 14.00 horas

Enderezo: Edificio La Milagrosa- Avenida de Cádiz nº 5, 1ª planta 15008, A Coruña

Trámites: (Se o desexa tamén pode realizar os seus trámites telefónicamente chamando ao 981080509 ou a través do correo electrónico pel@dacoruna.gal)

Solicitude de información xeral do PEL e as súas liñas de actuación.

Asesoramento individualizado para a solicitude de axudas e subvencións do PEL.

Apoio técnico na tramitación das axudas.

Apoio técnico na xustificación das axudas concedidas.

Outros datos de interese:

Web: https://pel.gal/

Oficinas con servizo de cita previa:

Oficina de Información e Rexistro

Preguntas frecuentes

Enderezo: Pazo Provincial, Avenida do Porto, 2 - 15003 A Coruña

Horario:

De 1 de outubro a 14 de xuño: Luns a venres: 8.30-14.00h
De 15 de xuño a 30 de setembro: Luns a venres: 8.30-13.30h
Do 5 a 9 agosto: Luns a venres: 9.00-13.00h

Trámites:

Solicitude de información
Rexistro de Documentación
Reserva de postos autoxestión telemática
Reserva de postos autoxestión telemática con asesoramento

Oficinas de Atención Tributaria:

Preguntas frecuentes

Horario: Luns a venres de 9:00 a 14:00h

Enderezos:

A Coruña: r/ Archer M. Huntington, s/n Anexo Calvo Sotelo (15011- A Coruña)

A Coruña - Plusvalías: r/ Concepción Arenal 1-3 Bloque 1, 1º D. E (15006-A Coruña)

Ames: r/ Ameneiral, 18, pt 7 (15220-Bertamirans, Ames) (aberta só os martes e os venres)

Arteixo: r/ Arsenio Iglesias Nº 46 (15142-Arteixo)

Arzúa: Padre Pardo, Edificio Multiusos s/n (15810-Arzúa) (aberta só os mércores)

Betanzos: Pintor Seijo Rubio, nº 8- local 5. (15300-Betanzos)

Corcubión: Praza de José Carrera, 1 (15130-Corcubión)

Ferrol: Rúa Naturalista López Seoane, 5 (15403-Ferrol)

Narón: Praza do Concello, s/n (15570-Narón) (aberta só os luns e os mércores)

Negreira: Rúa Castelao, s/n 15830 Negreira (aberta só os mércores e os venres)

Ordes: Rúa Nova, 23 (15680-Ordes) (aberta só os mércores)

Ortigueira: Avenida Escola de Gaitas, 39 15330 Ortigueira (aberta só os xoves)

Santiago: Rúa Fernando III O Santo, 9 (15701-Santiago de Compostela)

Ribeira: Rúa Miguel Rodríguez Bautista, 42 (15960-Ribeira) (aberta só os xoves)

Trámites:

Altas vehículos (autoliquidacións IVTM): Xestione de forma rápida a autoliquidación para o alta do seu novo vehículo ou rehabilitación. Tamén se quere matricular en España o seu vehículo procedente doutro país.

Autoliquidación de taxas: Axudámoslle a confeccionar as súas autoliquidacións de Vías Provinciais, dereitos de exame, Escola de Danza,.. etc para o seu ingreso a través de entidade colaboradora, caixeiro automático ou tarxeta bancaria.

Cambio domicilio fiscal e outros datos persoais: Modifique os datos personais que axilicen a súa relación tributaria con esta Diputación (domicilio fiscal, e-mail, teléfono, etc.)

Declaración Plusvalía: Presentación da declaración do IIVTNU (Plusvalía) por transmisions de fincas urbanas suxeitas ó imposto.

Domiciliacións: Tramite altas, baixas e cualquera outra xestión relacionada coas súas domiciliacións.

Expediente Executivo (Consultas sobre embargos, pagos, etc): Consulte e xestione cualquera aspecto sobre expedientes executivos abertos ó seu nome (Embargos practicados, Ingresos, contestación a requerimentos, etc.)

Trámites Catastrais: Solicitudes de Certificacións Catastrais, presentación de declaracións segundo os supostos do convenio entre Catastro e Deputación.

Xestións relacionadas con multas: Infórmese sobre expedientes sancionadores ao seu nome (identificación de condutores, pagos con ou sen redución, etc.)

Xustificante con pago realizado/Informe non débeda: Consulte os sus recibos pagados. Obteña xustificantes sobre eles. Informes de estar ao corrente.

Obtención de documento de pago: Documento necesario para efectuar o pago dos seus recibos ou liquidacións.

Presentación de recursos/Documentación requerida: Alegacións ou recursos tributarios. Presentación de documentación solicitada nun requerimento.

Solicitude aprazamento/fraccionamento: Aprazamento/fraccionamento de débedas en período voluntario e/ou executivo.

Solicitude beneficios fiscais (bonificacións, exencións): Bonificación ou exención en impostos coa xestión delegada nesta Deputación.

Solicitude devolución/compensación: Devolución ou compensación de dereitos de devolución.

Oficina Europe Direct A Coruña

Horario: Luns a venres: 9:00-14:00h

Enderezo:

Pazo Provincial, Avenida do Porto, 2 - 15003 A Coruña

Trámites:

Solicitude de Información

Oficina Biblioteca Provincial

Horario

Luns a venres: 8:30-20:30 h. 

Sábados: 9:00-14:00 h

Enderezo:

Rúa Riego de Agua, 37 – 15001 A Coruña

Trámites:

Para maiores de 18 anos:

Préstamo para maiores de 18 anos

Carné novo lector para maiores de 18 anos

Información e consultas sobre EbiblioDaCoruna (bibioteca dixital e club de lectura dixital)

Información e consultas bibliográficas maiores de 18 anos

Investigadores fondos especiais

Consultas Hemeroteca

De 0 a 8 anos:

Préstamo de 0 a 8 anos
Carné novo lector de 0 a 18 anos

De 9 a 17 anos:

Préstamo de 9 a 17 anos
Carné novo lector de 9 a 17 anos
Información e consultas menores de 18 anos