Estás en:Cultura Xeración perdida 36 Concelleiros das corporacións republicanas

Concelleiros das corporacións republicanas

ConcelloNome1931193219351936Partido
Abegondo José Loureda Lago Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano/Orga/Republicano Independente
Abegondo Julián Bello Pérez 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano/Republicano Independiente/RI
Abegondo Ángel Ponte Torres 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano/Orga/RI
Abegondo Manuel Loureda Dans 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Republicano/Republicano Independiente/RI
Abegondo Emilio Veiga Seijo 1º Síndico 1º Síndico 1º Síndico   Republicano/Orga/RI
Abegondo Antonio Otero Veiga 2º Síndico 2º Síndico 2º Síndico   Republicano/Republicano Independiente/RI
Abegondo Benito García González Interventor fondos Concelleiro Concelleiro   Republicano/Orga/RI
Abegondo José Veiras Vázquez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Independiente/RI
Abegondo Pedro Roel Barros Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Independiente/RI
Abegondo Vicente Fachal Mazas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Independiente/RI
Abegondo Francisco Mantiñán Cambón Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Independiente/Republicano Esquerda
Abegondo Modesto Torreiro Piñeiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Independiente/RI
Abegondo Gerónimo Gómez Rivas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Ningunha
Abegondo Manuel Barbeito Blanco Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Independiente/RI
Abegondo Eduardo Longueira Calviño Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Orga/RI
Abegondo Manuel Suárez Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Orga/RI
Abegondo Manuel Lozano Bugallo       Concelleiro  
Abegondo José González Gómez       Concelleiro  
Abegondo Manuel Roibal Insua       1º Síndico  
Abegondo Manuel Gómez Ponte       Concelleiro  
Abegondo Manuel Cacheiro Martínez       1º Tenente  
Abegondo Vicente Rey Vales       Concelleiro  
Abegondo Jesús Abellón Carro       Alcalde  
Abegondo Antonio Otero Pérez       2º Tenente  
Abegondo Antonio Calviño Otero       Concelleiro  
Abegondo Miguel Charlón Abalo       Concelleiro  
Abegondo Manuel Vidal Pardo       Concelleiro  
Abegondo Benito Barrós Mazás       3º Tenente  
Abegondo Antonio Montes Naveira       2º Síndico  
Abegondo Benito Gómez        Concelleiro  
Abegondo José Vaamonde Varela       Concelleiro  
Abegondo Ángel Botana Rico       Concelleiro  
Ames Marcelino Abeledo Álvarez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames Manuel Ferro Rey 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Agrario socialista/Republicano Radical/Radical
Ames José Ramón Senra Noya Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames José Vázquez Lens Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames Manuel Reino Loureiro 1º Síndico 1º Síndico Síndico Síndico Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames Antonio Crespo Gómez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames Benito del Río Valiña 2º Síndico 2º Síndico Concelleiro Concelleiro Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames José Barbeito Barreiro 2º Tenente 3º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames Manuel Rey Beiroa Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames Manuel Lamas Lamas 3º Tenente 2º Tenente 3º Tenente 3º Tenente Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames Vicente Guerra Posse Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames Óscar Lojo Batalla Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames Enrique Bustelo Otero Concelleiro Concelleiro     Agrario independente/Republicano Independente
Ames Francisco Fernández Suárez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames Manuel Nieto Castro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario socialista/Republicano Independente/I
Ames Jesús García Casas Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario independente/Republicano Independente/I
Ames Vicente Guerra        Concelleiro  
Aranga Antonio Cabanas Golpe Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano Radical/Republicano Radical/Republicano Radical
Aranga David Maceiras Rodríguez 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Republicano Radical/Republicano Radical/Republicano Radical/PSOE
Aranga Antonio Peteiro Vázquez 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano Radical/Republicano Radical/Republicano Radical
Aranga José Sánchez Seoane Rexidor Síndico Síndico Síndico   Republicano Radical/Republicano Radical/Republicano Radical
Aranga Andrés Paredes Martín Rexidor Interventor Rexidor Interventor Interventor   Republicano Radical/Republicano Radical/Republicano Radical
Aranga Manuel Barral Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/Republicano Radical/Republicano Radical
Aranga Manuel Rodríguez Freire Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/Republicano Radical/Republicano Radical
Aranga José Tizón Vidal Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/Republicano Radical/Republicano Radical
Aranga Andrés Díaz Santos Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/Republicano Radical/Republicano Radical
Aranga Juan Graña Gómez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/I
Aranga Andrés Falcón  Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/I
Aranga Manuel Miraz Fernández Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Radical
Aranga José Ares Riveira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/I
Aranga Pedro Prieto Rodríguez       Concelleiro PSOE
Aranga Andrés Vázquez Fidalgo       Concelleiro PSOE
Aranga Francisco García Roca       Concelleiro PSOE
Aranga José García Roca       Concelleiro PSOE
Aranga Celestino Mirá        Concelleiro PSOE
Aranga Manuel Sánchez Domínguez       Concelleiro PSOE
Aranga Ángel Ares López       Concelleiro IR
Aranga Jesús Vidal García       Concelleiro IR
Aranga Francisco Mirás Dafonte       Concelleiro IR
Aranga Domingo Fernández Porto       Alcalde IR
Aranga Antonio Gómez Graña       Concelleiro IR
Aranga Antonio Andreu Golpe       Concelleiro IR
Ares José Sequeiro Ares Síndico Síndico   Concelleiro Socialista
Ares José López Lourido Alcalde Alcalde   Concelleiro Socialista
Ares Antonio Pena Martínez Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Ares Santiago García Montero Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Ares Manuel Martínez Campos Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Ares Benito de García  Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Ares Francisco Martínez López Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Ares Cesáreo Rojo Seijas 2º Tenente Tenente   Concelleiro Republicano/Socialista
Ares Manuel Eiroa López Concelleiro Concelleiro     Republicano/Socialista
Ares Bernardo Fernández Álvarez 1º Tenente Tenente   Concelleiro Socialista
Ares Benito Feijoo Seguín Concelleiro Concelleiro   Alcalde Socialista
Ares Basilio Pérez Mayobre Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Ares Juan Pazos Ríos Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Socialista
Ares José García Curbeira     Alcalde   Radical
Ares Antonio Bugallo Grenet     1º Tenente   Radical
Ares Constantino Rodríguez Freire     2º Tenente   Radical
Ares Rodrigo Pérez Navaza     Síndico   Radical
Ares Delfín Vázquez Penedo     Concelleiro   CEDA
Ares Francisco Martínez Bouza     Concelleiro   Radical
Ares Cándido Sánchez de Blas     Concelleiro   Radical
Ares José Abeal Otero     Concelleiro   Radical
Ares Luis Prieto Pérez     Concelleiro   CEDA
Ares Pascual Sixto Cortiñas     Concelleiro   Radical
Ares Sotero Peinado Izaguirre     Concelleiro   Independente
Ares Jesús Sánchez Seijas     Concelleiro   CEDA
Arteixo Manuel Pardo Alvedro Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano/ORGA/I
Arteixo José Sande Suárez 1º Tenente Concelleiro 1º Tenente   Republicano/ORGA/ORGA
Arteixo Baldomero Pereiro Dubra 2º Tenente Concelleiro 2º Tenente   Republicano/ORGA/Dereita
Arteixo Ramón Vázquez Pardo 3º Tenente Concelleiro 3º Tenente   Republicano/ORGA/Dereita
Arteixo Juan Ferro Rega 4º Tenente Concelleiro 4º Tenente   Republicano/ORGA/Dereita
Arteixo Juan Gómez Garea Síndico Síndico Síndico   Republicano/ORGA/ORGA
Arteixo Juan López Zas Síndico Síndico Síndico   Republicano/ORGA/ORGA
Arteixo Manuel Cedeira Palleiro 1º Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/Radical
Arteixo Pedro Domato Tojo 2ª Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/Radical
Arteixo Ventura Rey Valeiro 3º Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/ORGA
Arteixo José Rey Valeiro 4º Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/ORGA
Arteixo Ramón Cedeira Abeleira 5º Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/Radical
Arteixo Benito Ferro Rega 6º Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/Radical
Arteixo Antonio Naya Varela 7º Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/Dereita
Arteixo Manuel Ferreiro Pallas 8º Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/I
Arteixo Manuel Lago Pazos 9º Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/Dereita
Arteixo Andrés Pombo Varela 10º Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/Dereita
Arteixo José García  11º Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/Radical
Arteixo Eduardo  Martínez Palleiro       Alcalde  
Arteixo José Sánchez Suárez       1º Tenente  
Arteixo José Iglesias Fernández       4º Tenente  
Arteixo Jesús López Díaz       Concelleiro  
Arteixo Antonio Canedo Zas       Concelleiro  
Arteixo Manuel Crespo Campos       Concelleiro  
Arteixo Ricardo Regueira Mañana       3º Tenente  
Arteixo Antonio Posse Arijón       Concelleiro  
Arteixo Santiago Martínez Palleiro       Concelleiro  
Arteixo Jesús García Canedo       Concelleiro  
Arteixo Manuel Abeleira Castro       2º Síndico  
Arteixo Francisco Naya Fontán       Concelleiro  
Arteixo Manuel Míguez Aldao       Concelleiro  
Arteixo Pastor Queijeiro Fariña       Concelleiro  
Arteixo Evaristo Iglesias Naya       2º Tenente  
Arteixo Baldomero Maceiras Martínez       1º Síndico  
Arteixo Antonio Piña Naya       Concelleiro  
Arteixo José Naya Dopico       Concelleiro  
Arzúa Jesús García Conde Alcalde       Republicano
Arzúa Jesús Vilas Lamas 1º Tenente 1º Tenente Concelleiro   Republicano/Republicano Radical/IR
Arzúa Antonio Suárez Canal 2º Tenente 2º Tenente 1º Tenente   Republicano/Republicano Radical/Republicano Independente
Arzúa Pedro Ramos Eiras 3º Tenente 3º Tenente 2º Tenente   Republicano/Republicano Radical/Republicano Independente
Arzúa Luis López Barral Síndico Síndico Síndico   Republicano/Republicano Radical/IR
Arzúa Federico Nogueira Pimentel Concelleiro Concelleiro Concelleiro 1º Tenente Republicano/Republicano Radical/IR
Arzúa Juan M. Vidal García Concelleiro Alcalde Alcalde Alcalde Republicano/Republicano Radical/IR
Arzúa Francisco Valiño Mato Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Radical/IR
Arzúa Ramón Valiño Raposo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Radical/UR
Arzúa Ramón Sesto Reboredo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Radical/IR
Arzúa Manuel Torres Rial Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Radical/Republicano Independente
Arzúa Andrés García López Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Republicano Radical/Radical
Arzúa Manuel Fernández Vázquez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Socialista/Radical
Arzúa José Ponte Mariño Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Socialista/IR
Arzúa José Pérez Carregal Concelleiro Concelleiro 3º Tenente   Republicano/ORGA/IR
Arzúa Ramón Varela Lodeiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Socialista/IR
Arzúa Manuel Carril Carril Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Republicano Radical/IR
Arzúa Andrés Mato Sandá       Concelleiro  
Arzúa José Camino Vázquez       Concelleiro  
Arzúa Rogelio Rama Muiño       Concelleiro  
Arzúa Gerardo Torreiro López       Concelleiro  
Arzúa Alfredo Valle García       Concelleiro  
Arzúa José Corzo Conde       3º Tenente  
Arzúa Gumersindo Agra Frade       Concelleiro  
Arzúa José James Montero       Concelleiro  
Arzúa Modesto Abad Vázquez       Concelleiro  
A Baña Francisco Paredes Nieto Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Alianza Republicana/Radical/Radical/IR
A Baña Ramón Cardoso Suárez 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Alianza Republicana/Independente/Radical/IR
A Baña Manuel Rodríguez Turnes 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente ORGA/Independente/Radical/IR
A Baña Mariano Calvelo Recarey 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente ORGA/ORGA/Independente/IR
A Baña José Pena Vaamonde Síndico Síndico Síndico Síndico Alianza Republicana/Independente/Independente/IR
A Baña José Torreira Fernández Suplente Síndico Síndico Suplente Síndico Suplente Alianza Republicana/Independente/Independente/IR
A Baña Manuel García Torreira Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/_/Independente/IR
A Baña Antonio Cantorna Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Independente/Independente/IR
A Baña José Fernández Vieito Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Radical/Radical/IR
A Baña Víctor Rodríguez Pensado Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Alianza Republicana/Independente/Radical/IR
A Baña Dámaso Negreira  Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario/Agrario Independente/Agrario/Agrario
A Baña Manuel Mayo Redondo Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario/Independente/Agrario/Agrario
A Baña Francisco Paredes Castro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario/Agrario Independente/Agrario/Agrario
A Baña Salvador Villar Mayo Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario/Independente/Agrario/Agrario
A Baña Francisco Forján Riveiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario/Agrario Independente/Agrario/Agrario
Bergondo Fernando Iglesias Pérez Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Republicano/ORGA/IR
Bergondo Benito Salorio Varela 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Republicano/ORGA
Bergondo Gerardo Amor Méndez 2º Tenente 2º Tenente     Republicano/ORGA
Bergondo Manuel Míguez Arévalo 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente Republicano/ORGA
Bergondo Juan López Gándara Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Bergondo José María Cubeiro González Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Bergondo Ramón Gómez Zapata Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Socialista
Bergondo Manuel Rilo Amor Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Bergondo José Antonio López Incógnito Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Bergondo Antonio Babío Lorenzo Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Bergondo Juan Castro Casal Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Agrario
Bergondo Juan Mosquera Varela Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Bergondo Antonio Castro Casal Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/_
Bergondo José Manuel Otero Casal Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Betanzos Víctor Montoto Arias Alcalde       ORGA/Republicano Federal
Betanzos Manuel Villuendas Pena 1º Tenente 1º Tenente Concelleiro   Socialista/Socialista/CEDA
Betanzos José Novo Rodríguez 2º Tenente Alcalde   Concelleiro ORGA/Republicano Federal
Betanzos Ramón Beade Méndez 3º Tenente Concelleiro   Alcalde Socialista
Betanzos José Veiga Roel Síndico Síndico Síndico   ORGA/Republicano Federal/Radical
Betanzos Emilio Ferreira Muiño Síndico Síndico 2º Tenente Concelleiro ORGA/Republicano Federal/Radical
Betanzos Agustín Costoya Fraga Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario socialista/Socialista/Obrerista
Betanzos Ricardo Bonome Seoane Concelleiro 2º Tenente   Concelleiro ORGA/Republicano Federal
Betanzos Ramón Montes Navaza Concelleiro Concelleiro     ORGA/Republicano Federal
Betanzos Vicente López Mancera Concelleiro 3º Tenente   Concelleiro ORGA/Republicano Federal
Betanzos Ricardo Rey Castro Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Agrario socialista/Agrario
Betanzos José Rey Milia Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Agrario socialista/Agrario
Betanzos José Iglesias Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Federal/Radical
Betanzos Bernardo Miño Abelenda Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Betanzos Víctor Cancela Noguerol Concelleiro Concelleiro Alcalde Concelleiro Republicano de dereita/Radical/Radical
Betanzos Francisco Castro Bouza Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Agrario socialista/Socialista
Betanzos Santiago Moretón Simón     1º Tenente   CEDA
Betanzos Ángel Vidal Bao     3º Tenente   CEDA
Betanzos José Paz Vila     Síndico   CEDA
Betanzos Ignacio Aparicio Falcón     Concelleiro   CEDA
Betanzos José Méndez Vía     Concelleiro   Radical
Betanzos Constantino Rábade Carrodeguas     Concelleiro   Radical
Betanzos José Pérez Castro     Concelleiro   CEDA
Betanzos Manuel Lousa Díaz     Concelleiro   Radical
Betanzos Benito Piñón Rodríguez     Concelleiro   Radical
Betanzos Tomás López da Torre       Alcalde Socialista
Boimorto Pedro López Bodelo Alcalde Alcalde   Alcalde Socialista
Boimorto José Cabanas Vázquez 1º Tenente 1º Tenente   Concelleiro Socialista
Boimorto Manuel Carro Sanda 2º Tenente 2º Tenente Concelleiro   Socialista/Socialista/Radical (Radical na listaxe de febreiro)
Boimorto José Tojo García Síndico Síndico   Concelleiro Socialista
Boimorto Ramón Vázquez Garea Interventor Interventor   Concelleiro Socialista/Republicano Independente
Boimorto Manuel Costoya Mosquera Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Radical/Radical (Radical na listaxe de febreiro)
Boimorto Manuel Espiñeira López Concelleiro Concelleiro 2º Tenente Concelleiro Republicano/Socialista/Radical Demócrata (Dereitista Independente na listaxe de febreiro)
Boimorto Esteban Peteiro Lagares Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/Socialista/Radical (Radical na listaxe de febreiro)
Boimorto Manuel Casal Novo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Socialista/Radical Demócrata (Dereitista Independente na listaxe de febreiro)
Boimorto José Boado Seijas Concelleiro Concelleiro 1º Tenente   Republicano/Republicano Progresista/CNT (Dereitista Indepenente na listaxe de febreiro)
Boimorto Ramón Abad Peón Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Radical/Radical (Radical na listaxe de febreiro)
Boimorto Ramón Montero Gallardo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Progresista/Radical Demócrata (Dereitista Independente na listaxe de febreiro)
Boimorto Andrés Carril Rey     Alcalde   Monárquico (Radical na listaxe de febreiro)
Boimorto José Antonio Sánchez Rivadulla     Síndico   Monárquico (Radical na listaxe de febreiro)
Boimorto Ramón Carreira Ares     Concelleiro   Monárquico (Dereitista Independente na listaxe de febreiro)
Boimorto Ramón Forno Codesido     Concelleiro   Monárquico (Dereitista Independente na listaxe de febreiro)
Boimorto Antonio Felpete Budiño       Concelleiro  
Boimorto José Barreiro Pérez       Concelleiro  
Boimorto Juan Martínez Bao       Concelleiro  
Boimorto Ramón Enjamio Pombo       Concelleiro  
Boimorto Ramón Sánchez Rapela       Concelleiro  
Boiro Arturo Sierra Alonso Alcalde       Federación Gallega
Boiro Manuel Treus Morales 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Federación Gallega/ORGA/CEDA
Boiro Manuel Silva Piñeiro 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Federación Gallega/Republicano Radical/Radical
Boiro José María Boullón Mariño 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Federación Gallega/ORGA/PRN
Boiro Francisco Domínguez Mariño Rexidor Síndico 1º 1º Síndico 1º Síndico   Federación Gallega/ORGA/CEDA
Boiro José Vidal Ozores Rexidor Síndico 2º 2º Síndico 2º Síndico   Federación Gallega/Republicano Radical/Radical
Boiro José Hermida Rudiño Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Gallega/Republicano Radical/Radical
Boiro Juan Romero Vidal Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Gallega/ORGA/PRN
Boiro Francisco Sánchez Sánchez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Gallega/ORGA/CEDA
Boiro José Sánchez Torrado Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Gallega/ORGA/CEDA
Boiro José Benito Torrado González Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Gallega/Republicano Independente/Independente
Boiro Joaquín Suárez Hermo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Gallega/ORGA/Radical
Boiro Jesús Vázquez Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Indefinido/ORGA/PRN
Boiro José Sánchez Saborido Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Indefinido/ORGA/Agrario
Boiro Luis García Lorenzo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Indefinido/ORGA/PRN
Boiro Benito Calo Beade Concelleiro Alcalde Alcalde   Indefinido/ORGA/Radical
Boiro Juan García Lago Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Indefinido/ORGA/Radical
Boiro José Bretal Ramallo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Indefinido/ORGA/Agrario
Boiro Arturo Sieira Alonso   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Radical
Boiro José Martínez Virel       1º Tenente IR
Boiro José Iglesias Peiteado       Concelleiro  
Boiro Rodrigo Álvarez Gantes       Concelleiro  
Boiro Manuel Otero Ferro       Concelleiro  
Boiro Antonio Hermo Mariño       Concelleiro  
Boiro Antonio Lago Outeiral       Concelleiro  
Boiro Manuel Rebollido Rebollido       Concelleiro  
Boiro Gabriel Ozores Fernández       Síndico Suplente  
Boiro José Tubío García       Concelleiro  
Boiro José Caballero Rubio       2º Tenente UR
Boiro Brígida Muñiz Suárez       Concelleiro IR
Boiro José Benito Segade Torrado       3º Tenente PG
Boiro Juan Somoza Rebollido       Alcalde PSOE
Boiro Juan Francisco Outeiral Outeiral       Concelleiro  
Boiro Francisco Castro Castro       Concelleiro  
Boiro Manuel Brión Suárez       Concelleiro  
Boiro José Ramón Blanco        Síndico  
Boqueixón Ramón Maceira Cristovo Alcalde Alcalde Alcalde   Socialista/Republicano Radical/Radical
Boqueixón José Millán Rey 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Concelleiro Socialista/Republicano Federal/Radical
Boqueixón Fernando Couto de la Torre 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Concelleiro Socialista/Republicano Federal/Radical
Boqueixón José Estévez Paz Síndico Síndico     Socialista/Republicano Conservador
Boqueixón Manuel García Pazos Síndico Suplente Síndico Suplente Concelleiro   Socialista/Republicano Conservador/URD
Boqueixón Manuel Magariños González Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Republicano Federal/Independente
Boqueixón Manuel Antonio Rodríguez Ríos Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Republicano Federal/Radical
Boqueixón Maximino Míguez Midón Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/Republicano Radical/Radical
Boqueixón Jesús Mareque Castro Concelleiro Concelleiro Síndico Concelleiro Socialista/Republicano Socialista/Radical
Boqueixón Manuel Canabal García Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Republicano Federal/URD
Boqueixón Manuel Munín Díaz Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Federal/Radical
Boqueixón Ramiro Iglesias Torres Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Conservador/URD
Boqueixón José Couto Iglesias       Alcalde  
Boqueixón Antonio Formoso Garea       Concelleiro  
Boqueixón José Méndez Seoane       Concelleiro  
Boqueixón José Cao Iglesias       Concelleiro  
Boqueixón Manuel Rial Millán       Concelleiro  
Boqueixón Silvestre Pazos Tarrío       Concelleiro  
Boqueixón José Millán Calvo       Concelleiro  
Boqueixón José María Crespo Batallán       Concelleiro  
Brión Antonio Rojo Gil Alcalde Alcalde   Alcalde Republicano Agrario/ORGA
Brión Constantino Redondo Beceiro Síndico       Republicano Agrario
Brión Benedicto Fernández Tobío Síndico Síndico   1º Tenente Republicano Agrario/ORGA/IR
Brión José Carbia Álvarez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano del Comité (…) Brión/Republicano Radical/Radical Lerrouxista
Brión Rogelio López Vidal Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano del Comité (…) Brión/Republicano Radical/Radical Lerrouxista
Brión Serafín Campos Casal Concelleiro       Republicano del Comité (…) Brión
Brión Aurelio Castelo Calvo Concelleiro Concelleiro     Republicano del Comité (…) Brión/Republicano Radical
Brión Florentino Vilas Casal 1º Tenente 1º Tenente Concelleiro   Republicano del Comité (…) Brión/Republicano Radical/Radical Lerrouxista
Brión Ramón Martínez Vidal Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano del Comité (…) Brión/Partido de Azaña/IR/Azañista
Brión Ricardo Martínez Mansilla Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/ORGA/Maurista
Brión Domingo Caamaño Froján Concelleiro Concelleiro Concelleiro 2º Tenente Republicano Agrario/ORGA/IR/IR
Brión José Rodríguez Pérez 3º Tenente 3º Tenente Concelleiro 3º Tenente Republicano Agrario/ORGA/IR/IR
Brión Manuel Freire Gandarela Concelleiro Concelleiro   1º Síndico Republicano Agrario/ORGA/IR
Brión Antonio Bouzas Carnota 2º Tenente Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/ORGA/Radical Lerrouxista
Brión José Torres Casal     Alcalde   Radical Lerrouxista
Brión Ramón Berdullas Ramos     1º Tenente   Radical Lerrouxista
Brión José Blanco Freire     2º Tenente   Radical Dereitista
Brión Manuel Angueira Barbeito     3º Tenente   Radical Lerrouxista
Brión José Tomé Lorenzo     1º Síndico   Radical Lerrouxista
Brión Marcelino Grisman Malvarez     2º Síndico   Dereitista CEDA
Brión Andrés Nimo Esparís       Concelleiro Independente
Brión Maximino Tuñas Porto       2º Síndico IR
Brión José María Romero Juanatey       Concelleiro IR
Brión Urbano Abad Sampayo       Concelleiro IR
Brión Manuel Combarro Lodeiro       Concelleiro IR
Brión Manuel Pereira Rey       Concelleiro UR
Brión José Casal Iglesias       Concelleiro UR
Brión Bernardo Baamoiro Otero       Concelleiro UR
Buxán Evaristo Rey Tourón Alcalde Alcalde Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Independente
Buxán Juan García Costa 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Agrario Republicano/Liberal Independente/Republicano Independente
Buxán Juan Turnes Alcalde 2º Tenente 2º Tenente Alcalde   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Radical
Buxán Ángel García Calo 3º Tenente Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Independente
Buxán Manuel Patiño Fernández Síndico Síndico Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Independente
Buxán Manuel Santos Parafita Suplente Síndico Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Independente
Buxán Manuel Iglesias  Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Independente
Buxán José Cameán Castro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Independente
Buxán José Iglesias Iglesias Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Radical
Buxán Esteban Fraga Dubra Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Radical
Buxán Andrés Rial Mansilla Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Independente
Buxán Alfonso Blanco Gontán Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Radical
Buxán Santiago Blanco Arnajo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Radical
Buxán Manuel Torreira García Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/ORGA/Republicano Independente
Buxán Manuel Mallo Marcos       1º Tenente  
Buxán Francisco Castiñeiras Méndez       Concelleiro  
Buxán Andrés Parfita Barca       1º Síndico  
Buxán Francisco Carqueio Gontán       Concelleiro  
Buxán Cesáreo Rey Tourón       2º Síndico  
Buxán Domingo Vilacoba Bar       3º Tenente  
Buxán Ramón Martínez Barreiro       Concelleiro  
Buxán Valentín Iglesias Quintáns       Concelleiro  
Buxán José Blanco Arnejo       2º Tenente  
Buxán Manuel Noya Torreira       Concelleiro  
Buxán Manuel Romero Guillín       Concelleiro  
Buxán Manuel Calviño García       Concelleiro  
Buxán José Romero Pulleiro       Concelleiro  
Buxán Manuel Rodríguez Fernández       Alcalde  
Cabana Manuel Castro Castro   Alcalde Alcalde   Republicano Independiente
Cabana José García Gil   1º Tenente 1º Tenente   Republicano Independiente
Cabana José Monterroso Ramos   2º Tenente 2º Tenente   Republicano Independiente
Cabana José María Blanco Díaz   Síndico Síndico   Republicano Independiente
Cabana Rogero Lema Pastoriza   Síndico Suplente     Republicano Independiente
Cabana Ceslao Santos    Concelleiro Concelleiro   Republicano Independiente
Cabana Gabriel Sánchez Facal   Concelleiro Concelleiro   Republicano Independiente
Cabana Generoso Souto Ferreiro   Concelleiro Concelleiro   Republicano Independiente
Cabana Jesús Macías Pose   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano Independente
Cabana Manuel Lema Pastoriza   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano Independente
Cabana Ramón Souto García   Concelleiro Concelleiro   Republicano Independiente
Cabana Manuel Díaz Abella   Concelleiro Concelleiro   Republicano Independiente
Cabana José Martínez Lema   Concelleiro Concelleiro   ORGA/CEDA
Cabana Alejo Varela Centeno       Alcalde  
Cabana Alfonso Rama Toja       Concelleiro  
Cabana Eduardo Rama Vázquez       Concelleiro  
Cabana Manuel Vázquez Cundíns       2º Tenente  
Cabana Arturo Valledor Fernández       1º Síndico  
Cabana José Fernández Varela       2º Síndico  
Cabana José Ferreiro        Concelleiro  
Cabana Ricardo Ferreiro        Concelleiro  
Cabana Perfecto Cundíns Vidal       Concelleiro  
Cabana Benjamín Ramos Beizana       Concelleiro  
Cabana Manuel Fernández Varela       1º Tenente  
Cabana José Blanco Cundíns       Concelleiro  
Cabana Daniel Senande Martínez       Concelleiro  
Cabanas Jesús Badía Álvarez Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano/Republicano Independente/Republicano Independente
Cabanas Argimiro López Torrente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano/ORGA/ORGA
Cabanas Joaquín Rodríguez Rodríguez 2º Tenente 2º Tenente     Republicano/ORGA
Cabanas Gregorio Torrente Pereira Síndico Síndico 1º Síndico   Republicano/ORGA/ORGA
Cabanas Andrés Allegue Feal Concelleiro Concelleiro     Republicano/ORGA
Cabanas Pascual Saavedra Rodeiro Concelleiro Concelleiro 2º Tenente   Republicano/ORGA/ORGA
Cabanas Manuel Leira Leira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/ORGA
Cabanas José Basoa Sardiña Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/ORGA
Cabanas Lorenzo Rodríguez López Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/ORGA
Cabanas Juan López Villar Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/ORGA
Cabanas Benigno Fernández Ardao Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/ORGA
Cabanas Juan Cabalar Regueiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/ORGA
Cabanas Álvaro Puentes Antón       Alcalde  
Cabanas Manuel Buhigas Novo       1º Tenente  
Cabanas José Rico Varela       2º Tenente  
Cabanas Ramiro Martínez López       Síndico  
Cabanas Hermenegildo Salgado Díaz       Concelleiro  
Cabanas Juan María Arnoso Arnoso       Concelleiro  
Cabanas Gabriel Barro Rodríguez       Concelleiro  
Cabanas Evaristo Eive Vilar       Concelleiro  
Cabanas José Saavedra Sardiña       Concelleiro  
Cabanas Juan Pereira Maceiras       Concelleiro  
Cabanas Nicolás Sánchez Marín       Concelleiro  
Cabanas Juan Eiroa Sánchez       Concelleiro  
Camariñas Antonio Campos García Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde/Concelleiro FRG/ORGA/IR
Camariñas Eliseo Moreira Canosa 1º Tenente 1º Tenente Concelleiro   FRG/ORGA
Camariñas Andrés Cibrán Rojo 2º Tenente 2º Tenente   3º Tenente Agrario/ORGA/Radical Demócrata
Camariñas Oriente Oreiro Juani 3º Tenente       FRG
Camariñas Gerardo Cuiñas García Procurador Síndico Concelleiro Síndico Síndico FRG/ORGA/IR
Camariñas Ramón Anido Mesías Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/ORGA/Independente
Camariñas Ramón Blanco Canosa Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro FRG/ORGA/IR
Camariñas Jacinto Campaña Martínez Concelleiro       FRG
Camariñas Andrés Rodríguez Buján Concelleiro Concelleiro     FRG/ORGA
Camariñas Carmelo Moreira Canto Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro FRG/ORGA/Acción Popular
Camariñas José Fuentes Touzas Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro FRG/ORGA/IR
Camariñas Ernestino Carril Romero Concelleiro Concelleiro 1º Tenente 1º Tenente/Síndico suplente FRG/ORGA/Radical Demócrata
Camariñas José Carracedo Devesa Concelleiro Concelleiro 2º Tenente 2º Tenente FRG/ORGA/IR
Camariñas Manuel Alejandro Dios Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro FRG/ORGA/Radical Demócrata
Camariñas Andrés Carril Carracedo       Síndico Suplente/1º Tenente  
Camariñas Enrique Pérez Pose       Concelleiro  
Camariñas Robustiano Campos García       Concelleiro  
Camariñas Francisco Castiñeira Canosa       Concelleiro  
Camariñas Manuel Pérez Rodríguez       Concelleiro/Alcalde  
Cambre Enrique Paz Varela Procurador Síndico Síndico     FRG/PRG
Cambre José González Freire 1º Tenente Concelleiro 2º Síndico   FRG/PRG/Independente
Cambre Manuel Martínez Muiño Concelleiro Concelleiro     FRG/PRG
Cambre José Vázquez Mallo Concelleiro 2º Tenente     FRG
Cambre Eugenio Gómez Mallo Concelleiro Concelleiro 1º Síndico   Alianza Republicana/_/Independente
Cambre Manuel Naya Villamisar Concelleiro Concelleiro Alcalde   FRG/_/Radical
Cambre Jesús Villar Babío Concelleiro Concelleiro     FRG/Lerrouxista
Cambre Francisco Arcay Bonhome 2º Tenente 1º Tenente     FRG/PRG
Cambre Manuel Vázquez Muiño Concelleiro Concelleiro     FRG/PRG
Cambre José Montes Cabanas Concelleiro Concelleiro     FRG/PRG
Cambre Manuel García Doldán Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/_/PRG
Cambre Manuel Muñiz Martínez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/_/PRG
Cambre Germán Bermúdez de Castro Alcalde Alcalde     FRG/PRG
Cambre Emiliano Pérez Amil Concelleiro Concelleiro     FRG/PRG
Cambre Narciso Gómez Amor 3º Tenente 3º Tenente     FRG/PRG
Cambre Jesús García Gómez Procurador Síndico Síndico     FRG/PRG
Cambre Salvador Fernández de Diego Vaamonde     1º Tenente   Radical
Cambre José Precedo Precedo     2º Tenente   Radical Demócrata
Cambre Román López N.     3º Tenente   Radical Demócrata
Cambre José Barba Carro     Concelleiro   Radical Demócrata
Cambre Leandro Ropero Casanova     Concelleiro   Radical
Cambre Enrique Muiño Chas     Concelleiro   Radical Demócrata
Cambre Francisco González Precedo     Concelleiro   Radical Demócrata
Cambre Luis Mosquera Caridad     Concelleiro   Radical Demócrata
Cambre Manuel Mosquera Fojo     Concelleiro   Radical Demócrata
Cambre Luciano Costa García       2º Síndico  
Cambre José Rama Eiroa       1º Síndico  
Cambre José Pérez Ferreño       Concelleiro  
Cambre Manuel Veiga Barreiro       1º Tenente  
Cambre Luis Fernández Cacheiro       2º Tenente  
Cambre Luis Pérez Amil       Concelleiro  
Cambre Antonio Cañas Lens       Concelleiro  
Cambre Joaquín Torreiro Vázquez       Concelleiro  
Cambre Antonio Fernández Mallo       Concelleiro  
Cambre Juan García Gómez       3º Tenente  
Cambre José Santos Varela       Concelleiro  
Cambre Manuel Riveiro Rodríguez       Alcalde  
Cambre Manuel Doldán Caridad       Concelleiro  
Cambre Emilio Boga Souto       Concelleiro  
Cambre José Rivas García       Concelleiro  
Cambre Alejandro Iglesias González       Concelleiro  
Capela Higinio Bouza Piñeiro Alcalde Alcalde Alcalde   FRG/Republicano Agrario/Radical
Capela Aquilino Martínez Sardiña 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   FRG/Republicano Agrario/Radical
Capela Domingo Rodríguez Franco 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   FRG/Republicano Agrario/Republicano Independente
Capela José Calvo Rico Rexidor Síndico Síndico Síndico 1º Tenente FRG/Republicano Agrario/Radical
Capela Lisardo Rivera Ameneiro Rexidor Suplente Síndico Suplente Síndico Suplente   FRG/Republicano Agrario/Radical
Capela José Moreira Allegue Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro FRG/Republicano Agrario/Radical
Capela Antonio Seijo López Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/Republicano Agrario/Radical
Capela Manuel Arnoso Barro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/Republicano Agrario/Radical
Capela Antonio Alvariño Alvariño Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/Republicano Agrario/Radical
Capela Manuel Permuy Viñas Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Alianza Republicana/Radical Republicano/Radical
Capela Andrés Antón Couto Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical Republicano/Radical
Capela Tomás Seco Corral Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical Republicano/Republicano Independente
Capela Antonio Carballeira Paz Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical Republicano/Republicano Independente
Capela Manuel Moreira Cobelo       Concelleiro  
Capela José García Naveiras       Concelleiro  
Capela Manuel García Naveiras       Concelleiro  
Capela Blas Seijo Salgado       Concelleiro  
Capela Antonio Permuy Anca       Concelleiro  
Capela Lorenzo Rodríguez López       Concelleiro  
Capela Andrés Arnoso Calvo       Alcalde  
Capela Emeterio Casal Palmeiro       2º Tenente  
Capela Saturnino Pérez López       Síndico  
Capela José Permuy        Concelleiro  
Carballo Francisco Bolón Moreira Alcalde     1º Tenente ORGA
Carballo José Monteagudo Rodríguez 1º Tenente     Alcalde ORGA
Carballo Eduardo Canedo Suárez 2º Tenente       ORGA
Carballo Gaspar Navaza Monteavaro 3º Tenente     2º Tenente ORGA
Carballo José Díaz Docampo 4º Tenente       ORGA
Carballo Luis Calvo Sanz Sindico 1º     Concelleiro ORGA
Carballo Fernando Camarot Veira Sindico 2º     Concelleiro ORGA
Carballo Francisco García Esmoris Concelleiro       ORGA
Carballo Pedro Fieira Serrano Concelleiro       ORGA
Carballo Antonio Cancela Antelo Concelleiro     Concelleiro ORGA
Carballo Manuel Rey Calvo Concelleiro     Concelleiro ORGA
Carballo José Pichel Calvo Concelleiro     Concelleiro ORGA
Carballo Antonio Eiris Collazo Concelleiro     Concelleiro ORGA
Carballo José Cobas Bastón Concelleiro     Concelleiro ORGA
Carballo Manuel Fariña  Concelleiro     Concelleiro ORGA
Carballo José Regueira Vila Concelleiro     Concelleiro ORGA
Carballo Serafín Rodríguez García Concelleiro     Concelleiro ORGA
Carballo Manuel Santos Viña Concelleiro       ORGA
Carballo Jesús Varela Arijón Concelleiro       ORGA
Carballo José Freijeiro Landeira Concelleiro     Concelleiro ORGA
Carballo José Barca Pichel Concelleiro     Concelleiro ORGA
Carballo Ramón San Luis Romero     Alcalde   Radical
Carballo Ricardo Quiroga López     1º Tenente   Radical
Carballo Antonio García Martínez     2º Tenente   CEDA
Carballo Manuel Gómez Candell     3º Tenente   Radical
Carballo José Varela Recuero     4º Tenente   Radical
Carballo Ramón Velo Novo     1º Síndico   CEDA
Carballo Marcelino García Mallo     2º Síndico   CEDA
Carballo Ramón Varela Freijeiro     Concelleiro   CEDA
Carballo José Álvarez Bardanca     Concelleiro   Radical
Carballo Francisco Sánchez Moreira     Concelleiro   Radical
Carballo Rodrigo Cambre Souto     Concelleiro   Radical
Carballo Hermenegildo Vázquez Antelo     Concelleiro   Radical
Carballo Manuel Puñal García     Concelleiro   CEDA
Carnota Daniel Blanco Formoso Concelleiro   Concelleiro   Republicano/_/Republicano Radical
Carnota Luis Sambade Caamaño Concelleiro   1º Tenente   Republicano/_/Republicano Radical
Carnota Rafael Caamaño Domínguez Concelleiro   Concelleiro   Republicano/_/Republicano Radical
Carnota Fernando Formoso Pérez Concelleiro   Concelleiro   Republicano/_/Republicano Radical
Carnota Avelino Sambade Rodríguez Concelleiro   Concelleiro   Republicano/_/Republicano Radical
Carnota Antonio Díaz Otero Alcalde   Concelleiro Alcalde Republicano/_/Republicano Independente
Carnota Ezequiel Cambeiro Balayo Concelleiro   Concelleiro   Republicano/_/Republicano de la CEDA
Carnota Manuel Vázquez Leis Concelleiro   2º Tenente   Republicano/_/Republicano Dereitas
Carnota Peregrino Formoso Fernández Concelleiro       Republicano
Carnota Alonso Caamaño González Concelleiro   Concelleiro   Republicano/_/Indefinido
Carnota Manuel Lago Lago Procurador Síndico   Síndico   Republicano/_/Republicano Radical
Carnota Manuel Cerviño Castro Suplente de Síndico   Síndico Suplente   Republicano/_/Republicano Conservador
Carnota Juan Casais Rodríguez 1º Tenente       Republicano
Carnota Pablo González Vázquez Concelleiro   Concelleiro   Republicano/_/Republicano Radical
Carnota Antonio Caamaño Cubelo Concelleiro   Alcalde   Republicano/_/Republicano Radical
Carnota Serafín Carbón Mosteiro       1º Tenente  
Carnota Avelino Lago Senande       Concelleiro  
Carnota Jesús Caamaño Leis       Concelleiro  
Carnota José Tajes Piñeiro       1º Síndico  
Carnota Manuel Goyanes Díaz       Concelleiro  
Carnota Antonio A. Formoso Piñeiro       2º Tenente  
Carnota Andrés Vázquez Cambeiro       Concelleiro  
Carnota Manuel Figueira Lestón       Concelleiro  
Carnota Juan Rama López       2º Síndico  
Carnota José Tajes Rodríguez       Concelleiro  
Carnota Antonio Figueira Lestón       Concelleiro  
Carnota Abelardo Lago        Concelleiro  
Carnota José Rey Casais       Concelleiro  
Carnota Manuel Casais González       Concelleiro  
Carral Eduardo Valdés Pardo Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde ORGA/ORGA/Agrario
Carral Jesús Doval García 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Concelleiro ORGA/ORGA/IR
Carral Avelino Valeiro Sampedro 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Concelleiro ORGA/ORGA/Radical
Carral Ramón Doval Beade 1º Rexidor Síndico Concelleiro Síndico Concelleiro ORGA/ORGA/Radical
Carral Andrés Mosquera Rivas 2º Rexidor Síndico Concelleiro     ORGA
Carral Manuel Vila Graña Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/Agrario
Carral José Vázquez Pedreira Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/Independente
Carral José Seoane Freire Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/Radical
Carral Antonio Mosquera Caridad Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/Radical
Carral Jesús Dans Sánchez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/IR
Carral Jacobo Caramelo Alonso Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/Agrario
Carral Manuel Ares Otero Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario Republicano/ORGA/Radical
Carral Manuel Barbeito Míguez Concelleiro Concelleiro     Agrario Republicano
Carral César Otero Pardo     Alcalde   Republicano Radical
Carral José Mosquera Rivas     1º Tenente   Republicano Radical
Carral Arturo Ínsua Brandariz     2º Tenente   Republicano Radical
Carral José Martínez Brea     1º Síndico   Republicano Radical
Carral Jesús Pardo N.     2º Síndico   CEDA
Carral Laureano Núñez Rivas     Concelleiro   Republicano Radical
Carral Generoso Ulloa Rodríguez     Concelleiro   Republicano Radical
Carral Jacinto Gestal Rodríguez     Concelleiro   Republicano Radical
Carral Benito Rodríguez Doval     Concelleiro   Republicano Radical
Carral José Barbeito Cacheiro     Concelleiro   CEDA
Carral Francisco López Muiño     Concelleiro   Republicano Radical
Carral Manuel Morandeira Regueira     Concelleiro   CEDA
Carral Ángel Barreiro Cabeiro     Concelleiro   CEDA
Cedeira José Soto López Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira Manuel García Nebril 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira Antonio López Torres 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira Daniel García Castro 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira Manuel Fernández Bouzamayor 1º Síndico Síndico 1º Síndico   Republicano Agrario/Republicano Independente/Republicano Independente
Cedeira Manuel Pernas Rodríguez 2º Síndico Síndico 2º Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira José Aneiros García Rexidor Interventor Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira Claudino García Painceira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira Andrés López López Guillamot Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira Hipólito García Rico Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira Jesús Pita Senra Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira Celestino Bereijo Calvo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira Antonio Durán Martínez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Cedeira Clemente Pérez Rey Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical Socialista/Republicano Radical Socialista/Republicano Independent
Cedeira Aurelio Muiño Aneiros Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical Socialista/Republicano Radical Socialista/Republicano Independent
Cedeira Manuel Fernández Freijeiro       Alcalde  
Cedeira Juan Barge Aneiros       1º Tenente Comunista
Cedeira José Cipriano Durán Fraguela       2º Tenente IR
Cedeira Jesús Lourido Arriví       3º Tenente Comunista
Cedeira José Vergara López       Síndico Comunista
Cedeira Nicasio Pérez Senra       Concelleiro IR
Cedeira Francisco Muñoz Benito       Concelleiro  
Cedeira Manuel Bereijo Santalla       Concelleiro IR
Cedeira Casimiro López Teijeiro       Concelleiro IR
Cedeira Antonio Pérez Muiño       Concelleiro Republicano Independente
Cedeira Andrés Arriví Caneiro       Concelleiro Socialista
Cedeira José Lago Beceiro       Concelleiro  
Cedeira Bernardino Cribeiro Santalla       Concelleiro  
Cedeira José López Teijeiro       Concelleiro  
Cedeira Vicente Santalla Lago       Concelleiro  
Cee Francisco Canosa Crespo Concelleiro 1º Tenente     Independente
Cee Casto Caamaño García Concelleiro Concelleiro   2º Tenente UP/Socialista
Cee José Rodríguez Antelo Concelleiro Concelleiro   1º Síndico UP/Republicano Radical
Cee Constantino Lado Lado Concelleiro Concelleiro   1º Tenente UP/Republicano Radical
Cee Elías Outes Caamaño Concelleiro Concelleiro   2º Síndico UP/Republicano Radical
Cee Jesús Trillo Ures Concelleiro Concelleiro     Independente/Republicano Radical
Cee Demetrio Casais Lado Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Republicano Radical
Cee Manuel López Santamarina Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Socialista
Cee Segundo Trillo Durán Concelleiro Alcalde     UP/Republicano Radical
Cee Ramón Blanco Romero Concelleiro Concelleiro   Concelleiro UP/Republicano Radical
Cee José Lagoa Buiturón Concelleiro Concelleiro     UP/Republicano Radical
Cee Emilio Durán Graiño Concelleiro Concelleiro   Concelleiro UP/Republicano Radical
Cee Juan Bugueiro Pérez Concelleiro 2º Tenente   Alcalde UP/Republicano Radical
Cee Argimiro Guillén Cereijo     Alcalde   Dereita Independente
Cee Francisco Leis Pose     1º Tenente   Dereita Independente
Cee Guillermo Quintana Pardo     2º Tenente   Dereita Independente
Cee Alejandro Alvariño Landa     Síndico   Dereita Independente
Cee Samuel García Pérez     Concelleiro   Dereita Independente
Cee Constantino Alvarellos Cereijo     Concelleiro   Dereita Independente
Cee Alejandro Sánchez Carreira     Concelleiro   Dereita Independente
Cee Juan José López Bermúdez     Concelleiro   Dereita Independente
Cee Francisco Mayán Nimo     Concelleiro   Dereita Independente
Cee Manuel Oreiro Pose     Concelleiro   Dereita Independente
Cee Jesús Lema Orosa     Concelleiro   Dereita Independente
Cee Jesús García Fernández     Concelleiro   Dereita Independente
Cee Federico Rico Orosa     Concelleiro   Dereita Independente
Cee Antonio Rama Cambeiro     Concelleiro Concelleiro  
Cee Manuel Mejuto Penas     Concelleiro Concelleiro  
Cee Jesús Chouza Filgueira     3º Tenente 3º Tenente  
Cee Plácido Areas Blanco     Concelleiro Concelleiro  
Cerceda Jesús Pardo  Concelleiro Síndico     FRG/ORGA
Cerceda Antonio Naveira Eirís Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/ORGA/Radical Lerrouxista
Cerceda Manuel Villamisar Rey Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/ORGA/Radical Lerrouxista
Cerceda Generoso Regueiro Patiño Concelleiro 2º Tenente 2º Tenente   FRG/ORGA/Radical Lerrouxista
Cerceda Antonio Amor Liñares Concelleiro Concelleiro 3º Tenente   FRG/ORGA/Radical Lerrouxista
Cerceda Felipe Villamisar Méndez Concelleiro Alcalde Alcalde   FRG/ORGA/Radical Lerrouxista
Cerceda José Martínez Raña Concelleiro 3º Tenente     FRG/ORGA
Cerceda José Amor García Concelleiro 1º Tenente 1º Tenente   FRG/ORGA/Radical Lerrouxista
Cerceda Basilio Becerra Incógnito Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical/Dereita Agraria
Cerceda José García Penedo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/_/Dereita Agraria
Cerceda Clemente Padín Pallas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical/Dereita Agraria
Cerceda Benito Lamas Regueira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical/Dereita Agraria
Cerceda Lorenzo Santos Fernández Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical/Dereita Agraria
Cerceda Manuel García Lamas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical/Dereita Agraria
Cerceda Marcelo González Yglesias       Alcalde IR
Cerceda Luciano Canedo Souto       1º Tenente CEDA
Cerceda Manuel Presedo Lousa       2º Tenente IR
Cerceda Jesús Pallas Becerra       3º Tenente IR
Cerceda José Fuentes Iglesias       1º Síndico IR
Cerceda José Fernández Cortizo       2º Síndico IR
Cerceda Alfredo Serantes Castelo       Concelleiro CEDA
Cerceda Francisco Mareque Fuentes       Concelleiro IR
Cerceda Antonio Regueiro Silveira       Concelleiro CEDA
Cerceda Antonio Amor Santos       Concelleiro CEDA
Cerceda Francisco Fuentes Martínez       Concelleiro CEDA
Cerceda José Mallo Deus       Concelleiro IR
Cerceda Manuel Queijas Fuentes       Concelleiro CEDA
Cerceda Jesús Pereiro Tizón       Concelleiro CEDA
Cerdido Edelmiro Luaces Rodríguez Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Republicano Agrario
Cerdido Andrés Rodríguez Montero 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Republicano Agrario
Cerdido Manuel López Rañal 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Republicano Agrario
Cerdido José Tojeiro González Síndico Síndico Síndico Síndico Republicano Agrario
Cerdido Enrique Rodríguez Luaces Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario
Cerdido Antonio Cela Díaz Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario
Cerdido Manuel López Breijo Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario
Cerdido Jesús Piñón Piñón Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario
Cerdido Vicente Breijo López Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario
Cerdido Basilio Acebo Méndez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario
Cerdido Juan Durán Villar Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario
Cesuras José María Couceiro Seoane Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Republicano/Republicano/Republicano Independente
Cesuras Vicente López Ferreño 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano/Republicano/Republicano Independente
Cesuras José Pardo Ferreiro 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano/Republicano/Republicano Independente
Cesuras Manuel García López Síndico Síndico Síndico   Republicano/Republicano/Republicano Independente
Cesuras Francisco Blanco Gacio Concelleiro Concelleiro     Republicano
Cesuras José María Vaamonde Carril Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano Independente
Cesuras Manuel Pernas Golpe Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano Independente
Cesuras Manuel Delegado Seijoso Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano Independente
Cesuras Jesús Vázquez Barreiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano Independente
Cesuras Manuel González Mosquera Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano Independente
Cesuras José Vázquez Naveira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano Independente
Cesuras Manuel Suárez García Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Monárquico/Socialista
Cesuras José Couceiro Rendal Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Monárquico/Republicano Independente
Coirós José Tomé Barros Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Socialista/Socialista Agrario/Agrario Independente
Coirós Benito Riveira Brañas 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Republicano Socialista/Socialista Agrario/Republicano Independente
Coirós Eduardo Ocampo Maceira 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Socialista/Socialista Agrario
Coirós Ramón Antonio González Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Izquierda/Socialista/Republicano Independente
Coirós Antonio Carballeira Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Izquierda/Alianza Republicana
Coirós Andrés Vázquez Pena Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Izquierda/Alianza Republicana/Radical
Coirós Benito López Platas Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Socialista/Socialista Independente/Republicano Independente
Coirós José Fraga Bugallo Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/Socialista Agrario/Socialista
Coirós Manuel Rivas Porto Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Comunista/Republicano Independente
Coirós Leonardo Sánchez Vázquez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/Socialista Agrario/Socialista Agrario
Corcubión Manuel Romero Castro Alcalde Concelleiro     ORGA/Republicano Radical
Corcubión Ramón Lema Canosa 1º Tenente 1º Tenente Síndico Síndico ORGA/ORGA/CEDA
Corcubión Ricardo Coiradas Domínguez 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente ORGA/Republicano Radical/Radical Demócrata
Corcubión Francisco Cerviño Sabater Síndico Síndico Alcalde Alcalde ORGA/Republicano Radical/Radical Demócrata
Corcubión Jesús Castro Rey Rexidor Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/CEDA
Corcubión José López Caamaño Rexidor Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Radical/Radical Demócrata
Corcubión Salvador Ramón Carrera Rexidor Concelleiro     ORGA
Corcubión Ramón Lema Caamaño Rexidor Concelleiro 1º Tenente 1º Tenete ORGA/ORGA/CEDA
Corcubión Demetrio Vázquez Mosquera Rexidor Alcalde Concelleiro Concelleiro Republicano Independiente/Republicano Independente/Republicano Independente
Coristanco Jesús Chao Otero Alcalde Alcalde Alcalde   Radical/Republicano Independente/Independente
Coristanco Manuel Calvelo Amigo 1º Tenente   Concelleiro   Radical/_/Radical
Coristanco Jesús Calvo Andrade 2º Tenente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Radical/Republicano Independente/Independente
Coristanco Ramón Borrallo Iglesias 3º Tenente 3º Tenente Concelleiro   Radical/Republicano Independente/Radical
Coristanco Gumersindo Suárez Soto Síndico       Radical
Coristanco Gabriel Rodríguez N. Concelleiro Síndico Concelleiro   Radical/Republicano Independente/Radical
Coristanco José Vázquez Vila Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Radical/Republicano Independente/Independente
Coristanco José Rama Varela Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Radical/Republicano Independente/Alianza Republicana
Coristanco Manuel García Castiñeira Concelleiro Concelleiro     Radical/Republicano Independente
Coristanco José Tasende Calvo Concelleiro Concelleiro     Radical/Republicano Independente
Coristanco José Busto García Concelleiro       Radical
Coristanco Evaristo Vilanova Blanco Concelleiro Concelleiro Concelleiro 2º Tenente Radical/Republicano Independente/Independente
Coristanco Eliseo Añón Pardo Concelleiro   Concelleiro   Radical/_/Radical
Coristanco José Pose Reino Concelleiro       Radical
Coristanco Manuel Nogueira Villar Concelleiro 2º Tenente 2º Tenente   Radical/Republicano Independente/Independente
Coristanco Pedro Tasende Landeira   Concelleiro     Republicano Independente
Coristanco Antonio Villar Fernández   Concelleiro     Republicano Independente
Coristanco Manuel Turnes Couto   Concelleiro     Republicano Independente
Coristanco Hipólito Ramuñán Carracedo   Concelleiro     Republicano Independente
Coristanco Antonio Mata Gerpe   Concelleiro     Republicano Independente
Coristanco Manuel Porteiro Gómez     Concelleiro   Radical
Coristanco Ramón Sánchez Sánchez     Concelleiro   Radical
Coristanco José Sánchez Facal     Concelleiro   Radical
Coristanco Juan Leis Muiño     Concelleiro   Radical
Coristanco José Mata Pérez     Concelleiro   Radical
Coristanco José Pose Mourelle       Concelleiro  
Coristanco Arturo Vila Moure       Alcalde  
Coristanco Daniel Sánchez Lista       Concelleiro  
Coristanco Manuel García Caamaño       3º Tenente  
Coristanco Perfecto Castro García       Concelleiro  
Coristanco José Varela Martínez       Concelleiro  
Coristanco Cayetano Fernández Calvo       Concelleiro  
Coristanco Eduardo Antelo Muñiz       Concelleiro  
Coristanco Celestino Reyes Blanco       Concelleiro  
Coristanco Marcelino Andrade Facal       Concelleiro  
Coristanco Manuel Andrade Reino       Síndico  
Coristanco Manuel Mira Abelenda       Concelleiro  
A Coruña Antonio Lens Viera Alcalde honorario Concelleiro-Alcalde Honorario     Republicano
A Coruña Ángel Senra Fernández Alcalde Concelleiro     Republicano
A Coruña Juan González Rodríguez 1º Tenente Alcalde Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Independente/IR
A Coruña Francisco Silva Leira 2º Tenente 2º Tenente   2º Tenente Republicano/PRG
A Coruña Germán Berguer Gómez 3º Tenente Concelleiro   Concelleiro Republicano/Republicano Radical Socialista
A Coruña Alfredo Suárez Ferrín 4º Tenente Alcalde   Alcalde Republicano/Republicano Radical Socialista
A Coruña Manuel Ínsua Sánchez 5º Tenente 1º Tenente   Concelleiro Republicano/PRG
A Coruña José García Fernández 6º Tenente 6º Tenente     Republicano/Republicano Radical
A Coruña Luis Taboada Montoto 7º Tenente 3º Tenente   Concelleiro Republicano/PRG
A Coruña Emilio Mosquera Gómez 8º Tenente 8º Tenente Concelleiro Concelleiro Republicano/PRG/IR
A Coruña Genaro Valeiro Souto 9º Tenente 9º Tenente     Republicano/Republicano Radical Socialista
A Coruña Manuel Iglesias Corral Procurador Síndico Síndico Concelleiro Concelleiro Republicano/_/Ignórase
A Coruña Gaspar Araujo Luces Procurador Síndico Síndico Síndico Concelleiro Republicano/PRG/Republicano Radical
A Coruña Joaquín González Rodríguez Rexidor Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Independente/IR
A Coruña Juan Wonenburger Varela Rexidor Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/PRG/IR
A Coruña Francisco Rodríguez Otero Rexidor Concelleiro Concelleiro 5º Tenente Republicano/Republicano Radical Socialista/IR
A Coruña Francisco Portela de Fano Rexidor Concelleiro Síndico   Republicano/Republicano Radical Socialista/Republicano Radical
A Coruña Julio Suárez Ferrín Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano/Republicano Radical Socialista
A Coruña Ernesto Sastre Delgado Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano
A Coruña Arturo Taracido Veira Rexidor Concelleiro   1º Tenente Republicano/PRG
A Coruña Eduardo González Moro Rexidor Concelleiro   7º Tenente Republicano/PRG
A Coruña Antonio Zapata Fernández Rexidor Concelleiro 9º Tenente 8º Tenente Republicano/Republicano Radical Socialista/IR
A Coruña Lino Molina Couceiro Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano
A Coruña Eduardo Blanco Lemus Rexidor Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Esquerda/IR
A Coruña Julio Paradela Caamaño Rexidor 5º Tenente 5º Tenente 4º Tenente Republicano/Republicano Independente/IR
A Coruña Manuel Bello Estévez Rexidor Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/PRG/Republicano Independente
A Coruña Antonio Lagares Canosa Rexidor Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Independente/Republicano Independente
A Coruña Alfredo Somoza Gutiérrez Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano/PRG
A Coruña Jesús Molina Paz Rexidor Concelleiro 4º Tenente Concelleiro Monárquico/Independente/CEDA
A Coruña Julio López Marey Rexidor Concelleiro Concelleiro   Socialista/Socialista/Socialista
A Coruña José Fandiño Arrojo Rexidor Concelleiro 3º Tenente Concelleiro Republicano/Republicano Radical/Republicano Radical
A Coruña Manuel Berea de Llano Rexidor Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Independente/Dereita
A Coruña Ramón Lago Portela Rexidor 7º Tenente   3º Tenente Republicano/Republicano Radical Socialista
A Coruña Faustino Domínguez de la Cámara Rexidor Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Independente/Monárquico
A Coruña Martín Ferreiro Álvarez Rexidor Concelleiro Concelleiro 6º Tenente Republicano/Republicano Radical Socialista/Radical Socialista
A Coruña Félix Estrada Catoyra Rexidor Concelleiro Concelleiro Concelleiro Monárquico/Independente/Independente
A Coruña Manuel Fernández Vázquez Rexidor Concelleiro 7º Tenente Concelleiro Republicano/Republicano Radical/Republicano Radical
A Coruña Santiago Casares Quiroga Rexidor Concelleiro     Republicano
A Coruña Manuel López Companioni Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano/Independente/Independente
A Coruña Atanagildo Pardo de Andrade     Alcalde   Republicano Radical
A Coruña Sisenando Martínez Yunta     1º Tenente   URD
A Coruña Joaquín Fariña Sagredo     2º Tenente   Republicano Radical
A Coruña Ángel Santiago Ferrer     6º Tenente   Republicano Radical
A Coruña Amor Pisos Pita     8º Tenente   Republicano Radical
A Coruña Luis Illanes Bonome     Concelleiro   Republicano Radical
A Coruña Inocencio Pardo Abarto     Concelleiro   Republicano Radical
A Coruña Ángel Rebollo Vizcaíno     Concelleiro   Republicano Independente
A Coruña Isidoro Mira Cecilia     Concelleiro   CEDA
A Coruña Luis Vázquez Pena     Concelleiro   URD
A Coruña Manuel Vicente Nieto Nieto     Concelleiro   CEDA
A Coruña Jorge de Vivero Loño     Concelleiro   Agrario
A Coruña Antonio Veiga Peña     Concelleiro   Dereitas
A Coruña Rodolfo Meléndrez Bosch     Concelleiro   Independente
A Coruña Manuel Ponte López     Concelleiro   CEDA
Culleredo Manuel Lastres Abente Alcalde Concelleiro     ORGA/ORGA
Culleredo Cándido Martínez Baldomir 1º Tenente Concelleiro     ORGA/ORGA
Culleredo Felipe Míguez Serrano 2º Tenente 1º Tenente     ORGA/ORGA
Culleredo Manuel García Eirís 3º Tenente 3º Tenente     ORGA/ORGA
Culleredo Vicente Galán Becerra 1º Síndico 1º Síndico     ORGA/ORGA
Culleredo Ricardo Pose Patiño 2º Síndico 2º Síndico     ORGA/ORGA
Culleredo José Martínez Iglesias Concelleiro Concelleiro Síndico   ORGA/ORGA/Independente
Culleredo José Prego Gómez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/Partido Republicano Nacional
Culleredo Andrés Zas García Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Republicano Radical
Culleredo Isaac Rumbo Díaz Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Independente
Culleredo José Ferreiro Sexto Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Partido Republicano Nacional
Culleredo Manuel Puente Matalobos Concelleiro Concelleiro     ORGA/ORGA
Culleredo Nicolás Uzal Campos Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Republicano Radical
Culleredo Manuel Candamio Fernández Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Republicano Radical
Culleredo Manuel Carballo Matos Concelleiro 2º Tenente 2º Tenente   ORGA/ORGA/Republicano Radical
Culleredo Electo Carballo Matos Concelleiro Alcalde Alcalde   ORGA/ORGA/Republicano Independente
Culleredo José María Louzán Martínez       Alcalde  
Culleredo Juan Paz Naya       Concelleiro  
Culleredo José García Rey       Concelleiro  
Culleredo Antonio Torrado Matalobos       1º Síndico  
Culleredo Manuel Fariña Campelo       Concelleiro  
Culleredo Evaristo Pedreira Varela       3º Tenente  
Culleredo Isolino Patiño Calviño       Concelleiro  
Culleredo Benito Rumbo Vázquez       Concelleiro  
Culleredo José García Taibo       2º Síndico  
Culleredo Benito Doldán Mosquera       Concelleiro  
Culleredo José Gómez Villar       Concelleiro  
Culleredo Eladio Freire García       1º Tenente  
Culleredo José Suárez Vázquez       Concelleiro  
Culleredo José García Ramallo       Concelleiro  
Culleredo Arturo Quintela García       2º Tenente  
Curtis Ramón Espiñeira Rodríguez Alcalde Alcalde Alcalde   ORGA/ORGA/Independente
Curtis Benito Caínzos Sánchez 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   ORGA/ORGA/Independente
Curtis Francisco Fernández Seoane 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   ORGA/ORGA/Independente
Curtis Andrés Fidalgo Ares Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Independente
Curtis José María Ares Calvo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Independente
Curtis José Prado Fernández Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Independente
Curtis Manuel Pérez Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Independente
Curtis José Ríos Moras Concelleiro       Alianza
Curtis Ángel Ocampo Carreira Concelleiro       Alianza
Curtis Manuel Gestal Blanco Concelleiro       Alianza
Curtis Ramón Sánchez López Concelleiro     1º Tenente Alianza
Curtis Manuel Martínez Sánchez Concelleiro       Alianza
Curtis Antonio Caínzos N. Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza/Republicano Independente
Curtis Antonio Rodríguez Prado   Concelleiro Interino Concelleiro   ORGA/ORGA/CEDA
Curtis Antonio Bermúdez Ponte   Concelleiro Interino Concelleiro   ORGA/ORGA/CEDA
Curtis Ángel López Vázquez   Concelleiro Interino Concelleiro   Republicano Independente/Independente
Curtis Manuel López Vázquez   Concelleiro Interino     Republicano Independente
Curtis José Ares Fernández   Concelleiro Interino Concelleiro   ORGA/ORGA/CEDA
Curtis Benjamín Núñez Sanmartín       Alcalde  
Curtis Juan Espiñeira Prado       2º Tenente  
Curtis Antonio Fraga Iglesias       Concelleiro  
Curtis José Ramón Lagares García       Concelleiro  
Curtis Pedro Sánchez Sánchez       1º Síndico  
Curtis Ángel Seoane López       Concelleiro  
Curtis Ramón Díaz González       Concelleiro  
Curtis José María Espiñeira Abad       Concelleiro  
Curtis José Ríos Moros       2º Síndico  
Curtis Eugenio Martínez Vaamonde       Concelleiro  
Curtis José Pérez Núñez       Concelleiro  
Curtis Ignacio Sánchez Carro       Concelleiro  
Dodro Juan Boga Vigo   Alcalde 1º Tenente 1º Tenente ORGA/Unión Nacional Republicana/Republicano
Dodro Benigno Baleirón Pérez   1º Tenente Alcalde Alcalde ORGA/Unión Nacional Republicana/Unión Nacional Republicana
Dodro Francisco Rodríguez Couce   2º Tenente     ORGA
Dodro Ramón Río Castro   Síndico   Concelleiro ORGA/Unión Nacional Republicana
Dodro Joaquín Moreira Corbal   Concelleiro   Concelleiro ORGA/Socialista
Dodro Manuel Rodríguez Batalla   Concelleiro     ORGA
Dodro Lino Bogo Reboiras   Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Unión Nacional Republicana/Unión Nacional Republicana
Dodro Avelino Seage Beiro   Concelleiro   Concelleiro ORGA/Unión Nacional Republicana
Dodro Antonio Fabeiro Vigo   Concelleiro Concelleiro   Radical
Dodro Francisco Rodríguez Ares   Concelleiro Concelleiro   Radical
Dodro José González Fabeiro   Concelleiro Concelleiro   Radical
Dodro Francisco Rodríguez Gaciño   Concelleiro Concelleiro   Radical
Dodro Serafín Gómez Viturro   Concelleiro Concelleiro   Radical
Dodro Manuel Susanda Pérez   Concelleiro Concelleiro   Radical
Dodro Ramón Ferreirós Mourelle   Concelleiro Concelleiro   Ignórase
Dodro Jesús Fernández Suárez   Concelleiro Concelleiro   Radical
Dodro Manuel Romero Calvo       Síndico IR
Dodro Ramón Abuín Rey       Concelleiro IR
Dodro José Tourís Romero       Concelleiro Unión Nacional Republicana
Dumbría Juan Grille Fernández Alcalde Alcalde Alcalde   ORGA/Republicano/Independente
Dumbría Antonio Ramos Louro 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   ORGA/Republicano/Independente
Dumbría Domingo Canosa Alvela 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   ORGA/Republicano/Independente
Dumbría Manuel Trillo Caamaño Síndico Síndico Concelleiro   ORGA/Republicano/Independente
Dumbría Toribio Lourido Cives Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano/Independente
Dumbría Manuel Barrientos Caamaño Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano/Independente
Dumbría Manuel Novo Núñez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano/Independente
Dumbría Manuel Rodríguez Pereira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano/Independente
Dumbría Manuel Antelo Castro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano/Independente
Dumbría Evaristo Quintáns Trillo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano/Independente
Dumbría Joaquín Cambeiro Castro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano/Independente
Dumbría Andrés Novo Pose Concelleiro Concelleiro     ORGA/Republicano
Dumbría Francisco Capelo Senra       Alcalde  
Dumbría Manuel Esparís Guzmán       2º Tenente  
Dumbría Manuel Castiñeira Trillo       Concelleiro  
Dumbría Juan Alsina Caamaño       Concelleiro  
Dumbría Cesáreo Castro Rodríguez       Concelleiro  
Dumbría Manuel Cernadas Rodríguez       Concelleiro  
Dumbría Eugenio Capelo Lado       Concelleiro  
Dumbría Ramón Quintáns Domínguez       1º Tenente  
Dumbría José Outes Currás       Concelleiro  
Dumbría José Mourelle Lema       Concelleiro  
Dumbría Antonio Senra Canosa       Síndico  
Dumbría Antonio Fidalgo Seoane       Concelleiro  
Enfesta José Mansilla Fernández Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Agrario/Agrario
Enfesta José Otero Múgica Concelleiro Concelleiro     Agrario/Agrario/Agrario
Enfesta Fernando Díaz Fernández Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario/Agrario/Agrario
Enfesta Manuel Camino Pensado Concelleiro Concelleiro     Agrario/Agrario
Enfesta José Carrillo Gendra Alcalde Alcalde Alcalde   Agrario/ORGA/Republicano Radical
Enfesta Manuel Regueiro García Concelleiro Concelleiro     Agrario/ORGA
Enfesta Domingo Balsa Noya Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario/Agrario/Republicano Radical
Enfesta Andrés Salvado García Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario/ORGA/Republicano Radical
Enfesta Manuel Rodríguez Carollo 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Agrario/ORGA/Republicano Radical
Enfesta Manuel Míguez Pena 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Agrario/Republicano Radical/Republicano Radical
Enfesta Francisco Boquete Iglesias Concelleiro Concelleiro Síndico   Agrario/ORGA/Republicano Radical
Enfesta Manuel Otero Domínguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario/ORGA/Republicano Radical
Enfesta Juan Guillín Fernández Síndico Síndico     Agrario/ORGA
Enfesta Manuel Iglesias Posse       Alcalde  
Enfesta Francisco Cela García       1º Tenente  
Enfesta Antonio Conde Pazos       2º Tenente  
Enfesta Manuel Garabal Ferreiro       3º Tenente  
Enfesta Marcelino Otero Cabezas       Síndico  
Enfesta Ramiro Varela Rumbo       Concelleiro  
Enfesta Maximino Fandiño Gómez       Concelleiro  
Enfesta Domingo Rodríguez Nogueira       Concelleiro  
Enfesta José Barbeira Ponte       Concelleiro  
Enfesta Pedro Noya Somoza       Concelleiro  
Enfesta Recaredo Martínez Ferro       Concelleiro  
Enfesta Daniel Mosquera Varela       Concelleiro  
Fene José Pita Cortés Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Socialista
Fene Rubustiano Varela Grande 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Concelleiro Republicano
Fene Andrés Iglesias Garrote 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Concelleiro Socialista
Fene José Agras Gómez 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente Concelleiro Republicano/Republicano/Federal
Fene Ramón Souto González Rexidor Síndico Síndico Concelleiro Alcalde Socialista
Fene Ángel Nicanor González Fontenla Rexidor Síndico Síndico Concelleiro Concelleiro Socialista/_/Socialista
Fene Juan Villa Anca Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/Socialista/Republicano de Esquerdas
Fene José García Feal Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/Republicano/Republicano
Fene Eduardo Barcia Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista
Fene Jesús Cernadas Veloso Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista
Fene Eladio Ballester Barros Concelleiro Concelleiro     Republicano
Fene Eugenio Casal Vila Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Independente/Republicano/Comunista
Fene José Pita Pita Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Independente/Socialista/Socialista
Fene Juan Teijeiro Lourido Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Socialista/Socialista
Fene Enrique Garabana Dopico Concelleiro Concelleiro     Republicano
Fene Lisardo Gómez        Concelleiro  
Ferrol Jaime Quintanilla Martínez Alcalde Alcalde   2º Síndico Socialista/Socialista/Socialista
Ferrol Segundo Cotovad Díaz 1º Tenente 1º Tenente Alcalde Concelleiro Republicano/Republicano Radical/Republicano Radical/Radical
Ferrol Edmundo Lorenzo Santiago 2º Tenente 2º Tenente     Socialista
Ferrol Federico Pérez Lago 3º Tenente 3º Tenente 1º Tenente Concelleiro Republicano/Republicano Radical/Republicano Radical/Unión Republicana
Ferrol Joaquín Vázquez Galán 4º Tenente 4º Tenente   4º Tenente Socialista/Socialista/Socialista
Ferrol Ramón Castro López 5º Tenente 5º Tenente     Republicano/Republicano Radical
Ferrol Manuel Morgado González del Valle 6º Tenente 6º Tenente   2º Tenente Socialista/Socialista/Socialista
Ferrol Eduardo París Gómez 7º Tenente 7º Tenente 5º Tenente Concelleiro Republicano/Republicano Radical/Republicano Radical/Radical
Ferrol Antonio Santamaría López 8º Tenente 8º Tenente   Alcalde Socialista/Socialista/Socialista
Ferrol Manuel Ruíz de Cortazar López 1º Síndico 1º Síndico 1º Síndico 1º Síndico Republicano/ORGA/_/IR
Ferrol Fermín Mejuto Fernández 2º Síndico 2º Síndico   6º Tenente Socialista/Socialista/Socialista
Ferrol Andrés López Otero Concelleiro Concelleiro Concelleiro 3º Tenente Republicano/Republicano Independente/IR/IR
Ferrol José Romalde Doce Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/Socialista/Socialista/Socialista
Ferrol Tomás Serantes Liz Concelleiro Concelleiro     Socialista
Ferrol Hipólito Martínez Vez Concelleiro Concelleiro Concelleiro 1º Tenente Republicano/ORGA/IR/IR
Ferrol Ventura Dios Lojo Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/Socialista/Socialista/Socialista
Ferrol Manuel Sales Varela Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/IR
Ferrol Emilio Castro Lorenzo Concelleiro Concelleiro Concelleiro 5º Tenente Republicano/ORGA/IR/IR
Ferrol Andrés Torrente López Concelleiro Concelleiro     Republicano/Republicano Radical
Ferrol Antonio Bello Paz Concelleiro Concelleiro     Socialista
Ferrol José Salgueiro Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Radical/Republicano Radical/Radical
Ferrol Rafael Álvarez Castelo Concelleiro Concelleiro 2º Síndico Concelleiro Monárquico/Monárquico/Independente/Independente
Ferrol Manuel Castiñeira Gómez Concelleiro Concelleiro 4º Tenente Concelleiro Monárquico/Monárquico/Dereitas/CEDA
Ferrol Fermín Zelada Varela Concelleiro       Monárquico
Ferrol Edmundo Parras Cisneros Concelleiro Concelleiro 3º Tenente   Republicano/Republicano Radical/Republicano Radical
Ferrol Francisco del Río Barros Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/Socialista/Socialista/Socialista
Ferrol Aniceto Cortés Soto Concelleiro       Monárquico
Ferrol Germán Araujo Saavedra Concelleiro Concelleiro 7º Tenente Concelleiro Monárquico/Monárquico/Republicano Radical/Radical
Ferrol Alfonso Quintana Pena Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista/Socialista/Socialista
Ferrol Recaredo Domínguez de la Iglesia Concelleiro Concelleiro Concelleiro 7º Tenente Republicano/ORGA/IR/IR
Ferrol Adolfo Rodríguez Sánchez Concelleiro Concelleiro Concelleiro 8º Tenente Socialista/Socialista/Socialista/Socialista
Ferrol Domingo Alonso Arcas Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Monárquico/Monárquico/Dereitas/Renovación Española
Ferrol José Piñeiro Zulaica Concelleiro Concelleiro 6º Tenente Concelleiro Monárquico/Monárquico/Independente/Independente
Ferrol Enrique Montenegro López     2º Tenente   Dereitas
Ferrol Manuel Souto Porto     8º Tenente   Dereitas
Ferrol José María Navarro Laguarta     Concelleiro   Dereitas
Ferrol Higinio López Vilar     Concelleiro   Dereitas
Ferrol José Lloveres Martínez     Concelleiro   Republicano Radical
Ferrol Luciano Cereijo Rodríguez     Concelleiro   Republicano Radical
Ferrol Tomás Pérez Lagares     Concelleiro   Republicano Radical
Ferrol Pedro Rey Rey     Concelleiro   Republicano Radical
Ferrol Germán Vázquez Molinar     Concelleiro   Republicano Radical
Ferrol Juan Silvar García     Concelleiro   Republicano Radical
Ferrol Vicente Cenalmor de Rueda     Concelleiro   Republicano Radical
Ferrol José López Bouza       Concelleiro IR
Fisterra Pedro Paz Rodríguez Alcalde Alcalde     Republicano/ORGA
Fisterra Juan López García 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Republicano/ORGA
Fisterra Manuel Canosa Durán 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Republicano/ORGA
Fisterra Cipriano Fernández Brage 3º Tenente 3º Tenente Alcalde Alcalde Republicano/ORGA
Fisterra Manuel Fernández Salaverri Síndico Síndico Síndico Síndico Republicano/ORGA
Fisterra Manuel Díaz Lobelos Síndico Suplente Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Fisterra José López Lobelos Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Fisterra Manuel García Santos Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Fisterra Manuel Santos Jorge Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Fisterra Manuel Louzán Ínsua Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Fisterra Ramón Sisto Escaris Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Fisterra Manuel Canosa Marcote Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Fisterra Francisco Traba Domínguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Fisterra Agustín Canosa Ínsua Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA
Frades José Botana Sánchez Alcalde Alcalde     Alianza Republicana/ORGA
Frades Jesús Lodeiro Souto 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Alcalde Alianza Republicana/Radical/Radical
Frades Secundino Grobas Pequeño 2º Tenente       Alianza Republicana
Frades Ignacio Suárez Gómez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical/Radical
Frades José Gómez del Río Concelleiro Concelleiro Alcalde   Alianza Republicana/ORGA/CEDA
Frades Manuel Tejo Mariñas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/ORGA/CEDA
Frades José Carbajales Ramos Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical/Radical
Frades Salvador Iglesias Uzal Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical/Radical
Frades José Mirás  Síndico Suplente Concelleiro Concelleiro Concelleiro Alianza Republicana/Radical/Radical
Frades Jacinto Viqueira Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/ORGA/CEDA
Frades Avelino Iglesias Carnota Síndico Síndico Síndico   Alianza Republicana/ORGA/CEDA
Frades Enrique Astray Rivas       Concelleiro  
Frades Antonio García Iglesias       Concelleiro  
Frades Manuel Grobas Oliver       Concelleiro  
Frades José Pérez Cabo       Concelleiro  
Frades Ramón Cabo Rodiño       Concelleiro  
Frades José Sueiro López       Síndico  
Frades Manuel Aparicio Ares       Concelleiro  
Frades Constantino Prado Carnota       Concelleiro  
Frades Felipe Mariñas Graña       1º Tenente  
Irixoa Arturo Freire Bonome Alcalde Alcalde Alcalde   Federación Republicana Gallega/ORGA/Radical
Irixoa Antonio Ansede Porto 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Federación Republicana Gallega/ORGA/Radical
Irixoa José Vázquez Rodríguez 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Federación Republicana Gallega/ORGA/Radical
Irixoa José Cabanas López Rexidor Síndico Síndico     Federación Republicana Gallega/ORGA
Irixoa José Vidal Anido Rexidor Interventor Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega/ORGA/Radical
Irixoa Luis Varela Bouzón Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega/ORGA/Radical
Irixoa Bernardo López Lagares Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega/ORGA/Radical
Irixoa Antonio Golpe López Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega/ORGA/Radical
Irixoa Manuel Calvo Deibe Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega/ORGA/Radical
Irixoa Ramón Bouzón Freire Concelleiro Concelleiro     Federación Republicana Gallega/ORGA
Irixoa Antonio García Ramos Concelleiro       Federación Republicana Gallega
Irixoa Emilio Bonome Sánchez   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Radical
Irixoa José Barral Vázquez       Alcalde  
Irixoa Manuel Viñas Deibe       Concelleiro  
Irixoa José Varela Varela       Concelleiro  
Irixoa Marcelino López Souto       Concelleiro  
Irixoa Rosendo Porto Varela       Concelleiro  
Irixoa Andrés Maroño Vidal       Concelleiro  
Irixoa Obdulio López Acea       1º Tenente  
Irixoa Francisco Barbeito Espiñeira       Concelleiro  
Irixoa José Varela Fernández       2º Tenente  
Irixoa Manuel Bretón Vidal       Síndico  
Irixoa José Sánchez Díaz       Concelleiro  
Laxe Fernando Juega Abente Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano/Federación Republicana Gallega/CEDA
Laxe Antonio Lema Castiñeira 1º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano/Federación Republicana Gallega/CEDA
Laxe José Vázquez Pérez 2º Tenente       Republicano
Laxe Desiderio Rivera Cabanas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Federación Republicana Gallega/CEDA
Laxe Marcial Ramos Mesías Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Federación Republiana Gallega
Laxe Celestino Vidal García Concelleiro Concelleiro     Republicano/Federación Republiana Gallega
Laxe Fernando Conlledo Devesa Síndico 1º Tenente 1º Tenente   Republicano/Federación Republicana Gallega/CEDA
Laxe Vicente Mouzo Castiñeira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Federación Republicana Gallega/CEDA
Laxe José Pose Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Federación Republicana Gallega/CEDA
Laxe Modesto Durán Vázquez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Federación Republicana Gallega/CEDA
Laxe Manuel García Orona Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Federación Republicana Gallega/CEDA
Laxe Higinio Soneira Carril   Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega/CEDA
Laxe José Pose Mesías       Alcalde  
Laxe Paulino Vilariño Sacedón       Síndico  
Laxe Manuel Ramos Mesías       2º Tenente  
Laxe Ramón Castiñeira Pose       3º Tenente  
Laxe Cesáreo Rojo Suárez       Concelleiro  
Laxe Santiago Castiñeira Pose       Concelleiro  
Laxe Amable Ferreiro Bermúdez       Concelleiro  
Laxe Manuel Vidal García       1º Tenente  
Laxe Manuel Miñones Senra       Concelleiro  
Laxe Manuel Vales García       Concelleiro  
A Laracha Ramiro Suárez Moreno - Alcalde Alcalde Alcalde ORGA/Republicano Independente
A Laracha Ramón Pazos López   1º Tenente 1º Tenente Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Albino Gómez Domínguez   2º Tenente 2º Tenente Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Germán de la Fuente Blanco   3º Tenente     ORGA
A Laracha José García Queijo   4º Tenente 4º Tenente Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Generoso Cambón Suárez   Síndico Síndico Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Eliseo Barreiro Canedo   Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Eliseo Esmorís Cambón   Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha José Marta Varela   Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Pedro Añón Añón   Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Francisco Leis Ramos   Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Juan Rodríguez Cuervo   Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Ramón Canedo Cambón   Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Jesús Golán Añón   Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Antonio Landeira Iglesias   Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Domingo Mallo Gómez   Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente
A Laracha Ramón Pérez Vilas   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano Independente
A Laracha Constantino García Rodríguez   Concelleiro     ORGA
A Laracha José Caamaño Zas       Concelleiro  
A Laracha Antonio Queijo Pérez       Concelleiro  
A Laracha Benito López Fernández       Concelleiro  
Lousame José Filgueira Pérez Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Ricardo Barreiro Ferreiro 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Matías Calvo Castaño 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Ramón Castro  3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Francisco Martínez Blanco Síndico Síndico Síndico Síndico Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Alfredo Mayán Pais Concelleiro 1º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Manuel Alborés Fernández Concelleiro 2º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Manuel Rego Romero Concelleiro 3º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Manuel Chouza Neu Concelleiro 4º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Manuel Collazo Filgueira Concelleiro 5º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Venancio Bargo  Concelleiro 6º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Francisco García García Concelleiro 7º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame José Carou Vázquez Concelleiro 8º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Lousame Manuel Blanco Moares Concelleiro 9º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario/Federación Republicana Gallega/Republicano Independente
Malpica Ramón Castro Iglesias Alcalde Concelleiro Concelleiro   ORGA/Socialista/Independente
Malpica José Carril Rodríguez 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Concelleiro ORGA/Socialista/PRG
Malpica Ramón Armán Añón 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   ORGA/Socialista/Independente
Malpica Manuel Varela Fariña 3º Tenente 3º Tenente Concelleiro   ORGA/Socialista/Independente
Malpica Cándido Ramón Carrillo Cousillas 1º Suplente Tenente Alcalde Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/CNT/CNT
Malpica Manuel Suárez Veres 2º Suplente Tenente Alcalde Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Socialista/IR
Malpica Olegario Otero Verdes 3º Suplente Tenente Alcalde Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente/PRG
Malpica Manuel Veiga Garrido Síndico Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano Independente/Independente
Malpica Evaristo Rodríguez Busto Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente/PRG
Malpica Evaristo González Lema Concelleiro Concelleiro Depositario   ORGA/Socialista/Republicano Independente
Malpica Manuel Varela Pose Concelleiro Concelleiro Concelleiro 2º Tenente ORGA/Socialista/PRG
Malpica Luis Villar Villar Concelleiro Alcalde Concelleiro Concelleiro ORGA/Republicano Independente/IR
Malpica Constantino Longueira Morales Concelleiro Concelleiro Alcalde Concelleiro, Alcalde ORGA/Socialista/PRG
Malpica Antonio Martínez Ceán Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Socialista
Malpica Alfredo Carril Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro 1º Tenente ORGA/Socialista/IR
Malpica José Sande Lois       Alcalde  
Malpica Modesto Malpica Blanco       Síndico  
Malpica Manuel Garrido Novo       Concelleiro  
Malpica Antonio Añón Casal       Concelleiro  
Mañón Gabriel Ben Pereiras Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano Agrario
Mañón Vicente Díaz Pedre 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano Agrario
Mañón Cándido Franco Vidal 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano Agrario
Mañón José Tejo Pérez Síndico Síndico Síndico   Republicano Agrario
Mañón Antonio Álvarez Lamelas Interventor Concelleiro Interventor   Republicano Agrario
Mañón José María Cabrera Vázquez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario
Mañón José Soto Penabad Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario
Mañón Cándido Pena Pigueiras Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario
Mañón Jesús Piñón Giz Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario
Mañón Francisco Fernández Salgueiro Concelleiro Concelleiro     Republicano Agrario
Mañón Francisco Paleo Bares Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Unión Republicana/Republicano Radical/Republicano Radical
Mañón José Martínez Coello Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Unión Republicana/Radical Lerrouxista/Republicano Radical
Mañón Jesús Castaño Galdo       Alcalde  
Mañón Rosendo García        1º Tenente  
Mañón José María Campos Penabad       2º Tenente  
Mañón Mario Fernández Salgueiro       Síndico  
Mañón Francisco Montero Fernández       Concelleiro  
Mañón Francisco Novas Soto       Concelleiro  
Mañón Evangelino Pena Vidal       Concelleiro  
Mañón Constantino Formoso        Concelleiro  
Mañón Manuel Martínez Blanco       Concelleiro  
Mañón Manuel Galdo López       Concelleiro  
Mañón Felipe Castaño Galdo       Concelleiro  
Mazaricos Francisco del Río Rodríguez Alcalde Concelleiro Concelleiro   Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Republicano Radical
Mazaricos Cándido Gómez Ramos Tenente Alcalde 1º Tenente Concelleiro   Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Indefinido
Mazaricos Ramón Agra Maceiras Tenente Alcalde Alcalde     Socialista Agrario/Agrupación Socialista
Mazaricos José Avelino González  Tenente Alcalde 2º Tenente 1º Tenente   Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Republicano Radical
Mazaricos Nicanor Villar Martínez Síndico       Socialista Agrario
Mazaricos Francisco Lado Romaris Concelleiro Concelleiro   Síndico Suplente Socialista Agrario/Agrupación Socialista
Mazaricos Juan Ferradás Antelo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Independente
Mazaricos Faustino Suárez Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Republicano Radical
Mazaricos José Trillo Beiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Republicano Independente
Mazaricos Celestino Pena Esperante Concelleiro 3º Tenente 3º Tenente Síndico Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Republicano Gallego
Mazaricos Manuel Abuelo Vigo Concelleiro Concelleiro 2º Tenente Concelleiro Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Republicano Radical
Mazaricos Juan Rodríguez Louro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Republicano Independente
Mazaricos José María González Cuns Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Republicano Independente
Mazaricos Manuel Tomé Vieites Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Republicano Radical
Mazaricos Perfecto Sande Martínez Concelleiro Síndico Alcalde Alcalde Socialista Agrario/Agrupación Socialista/Republicano Independente
Mazaricos José Lado Romarís     Concelleiro   Republicano Gallego
Mazaricos Andrés Alvite Vázquez       Concelleiro  
Mazaricos Juan Pereira Carreira       Concelleiro  
Mazaricos Fidel Lado Burreiros       2º Tenente  
Mazaricos Jesús González Blanco       Concelleiro  
Mazaricos Isidoro Baña Núñez       3º Tenente  
Mazaricos José Blanco Pérez       Concelleiro  
Mazaricos Domingo Tunas Peón       Concelleiro  
Mazaricos José Gallardo Baña       1º Tenente  
Mazaricos Manuel del Río Pazos       Concelleiro  
Melide Inocencio Fuciños Quintás Alcalde Alcalde     ORGA
Melide Sabino Fuciños Buján 1º Tenente Alcalde     ORGA/Acción Republicana
Melide Leandro Salgado Rodríguez 2º Tenente 2º Tenente   1º Tenente ORGA
Melide Telmo Roca Salgado 3º Tenente 3º Tenente     ORGA/Alianza Republicana
Melide Niso Rodríguez Hernández Síndico Síndico   Concelleiro ORGA
Melide Francisco Fraga Alonso Concelleiro 1º Concelleiro     ORGA/Acción Republicana
Melide Antonio Souto Mosteiro Concelleiro 2º Concelleiro   Síndico ORGA
Melide Plácido Varela Pardo Concelleiro 3º Concelleiro   Concelleiro Socialista
Melide Emilio Ares Vázquez Concelleiro 4º Concelleiro     ORGA
Melide Santiago Veiga Valiño Concelleiro 5º Concelleiro   3º Tenente ORGA/Acción Republicana
Melide Aniceto Rodríguez Rodríguez Concelleiro 6º Concelleiro     ORGA
Melide Manuel Vila Mosteiro Concelleiro 7º Concelleiro     ORGA/Acción Republicana
Melide Jesús Barreiro Rodríguez Concelleiro 8º Concelleiro     ORGA
Melide Andrés Vilela López Concelleiro 9º Concelleiro     ORGA/Acción Republicana
Melide David Somoza Barbeito Concelleiro 10º Concelleiro     ORGA
Melide Manuel Mosteiro Guntín Concelleiro 11º Concelleiro     ORGA/Acción Republicana
Melide Ricardo Fernández Camoiras     Alcalde   Radical
Melide Cándido Calvo Sierra     1º Tenente   Radical
Melide Gregorio Castro Torreiro     2º Tenente   Radical
Melide Antonio Cabo Torreiro     3º Tenente   Independente
Melide Manuel Peón Gay     Síndico   Radical
Melide Ramón Sánchez Quintela     Concelleiro   Radical
Melide Ángel Pumar Veiga     Concelleiro   Dereita Independente
Melide Modesto Barreiro      Concelleiro   Dereita Independente
Melide Ramón Noguerol Piñeiro     Concelleiro   Radical
Melide Manuel Salgado Codesido     Concelleiro   Dereita Independente
Melide Jesús López Varela     Concelleiro   CEDA
Melide Celestino Vázquez Porto     Concelleiro   Radical
Melide José López Peón     Concelleiro   Radical
Melide Jesús Rodríguez Segade       Alcalde  
Melide Ángel Rey Ferreiro       2º Tenente  
Melide Antonio Blanco Segade       Concelleiro  
Melide Faustino Roca Fisteus       Concelleiro  
Melide Ramón Vaamonde Fidalgo       Concelleiro  
Melide Jesús Liñeira Miguélez       Concelleiro  
Melide Santiago Rodríguez Somoza       Concelleiro  
Melide Jesús Regueiro Casal       Concelleiro  
Mesía Pedro Sánchez Sánchez Alcalde Concelleiro     Liberal Republicano/ORGA
Mesía Francisco Mata Calvo 1º Tenente 1º Tenente Concelleiro   Liberal Republicano/ORGA/CEDA
Mesía José Ríos Mosquera 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Liberal Republicano/ORGA/CEDA
Mesía José Carro Rodríguez Concelleiro Alcalde Concelleiro   Liberal Republicano/ORGA/CEDA
Mesía José Cernadas Barreiro Síndico 1º Síndico 1º Concelleiro   Liberal Republicano/ORGA/CEDA
Mesía Manuel Mosquera Rivas Síndico 2º Síndico 2º Concelleiro   Liberal Republicano/ORGA/CEDA
Mesía Antonio Pérez Caruncho Concelleiro       Alianza
Mesía José Farto Caramés Concelleiro Concelleiro     Liberal Republicano/ORGA
Mesía Emilio Mouriño Rivas Concelleiro     Concelleiro Alianza
Mesía José López Regueira Concelleiro     1º Tenente Alianza
Mesía Juan García Rey Concelleiro     2º Tenente Alianza
Mesía Manuel Cernadas Ares Concelleiro     Concelleiro Alianza
Mesía ? ? ? Concelleiro       Alianza
Mesía Andrés Sánchez Barreiro   Concelleiro     ORGA
Mesía Gregorio Sánchez Barreiro   Concelleiro     ORGA
Mesía Antonio Mosquera González   Concelleiro     ORGA
Mesía Juan Guerra González   Concelleiro     ORGA
Mesía Pedro López López   Concelleiro     ORGA
Mesía Agustín Pereiro    Concelleiro     ORGA
Mesía Manuel Pardo Uzal     Alcalde   CEDA
Mesía Manuel Verea Vilariño     1º Tenente   Radical Lerrouxista
Mesía Gregorio López Ferreño     1º Síndico   CEDA
Mesía Manuel Pedreira Sánchez     2º Síndico   Radical Lerrouxista
Mesía José Farto Cabanas     Concelleiro   CEDA
Mesía Manuel Garaboa Sánchez     Concelleiro   Radical Lerrouxista
Mesía Antonio Sánchez Veiras     Concelleiro   CEDA
Mesía José Ferreño López     Concelleiro   Radical Lerrouxista
Mesía Antonio Gómez Carneiro       Alcalde  
Mesía José Villaverde López       Síndico  
Mesía Vicente Suárez Botana       Concelleiro  
Mesía Antonio Sánchez Uzal       Concelleiro  
Mesía José Rodríguez Suárez       Concelleiro  
Mesía Jesús Bra Riobóo       Concelleiro  
Mesía Vicente Ramos Iglesias       Concelleiro  
Mesía Vicente Astray Vilariño       Concelleiro  
Mesía José Bello Núñez       Concelleiro  
Miño Rodrigo González Martínez Alcalde Alcalde   Socialista/Republicano Radical
Miño Manuel Castro Cabezal   1º Tenente 1º Tenente   Republicano Independente/Republicano Dereita
Miño José Mosquera Allegue   2º Tenente 2º Tenente   Socialista/Republicano Radical
Miño José Tenreiro López   Síndico Concelleiro   Socialista/Socialista Independente
Miño Constantino García Vázquez   Concelleiro Concelleiro   Republicano Independente/Republicano Independente
Miño José María Bouza Vázquez   Concelleiro Concelleiro   Republicano Independente/Republicano Radical
Miño José María Vázquez Tenreiro   Concelleiro Concelleiro   Socialista/Socialista Independente
Miño Antonio Pita Díaz   Concelleiro     Socialista
Miño Francisco Noguerol Fernández   Concelleiro Concelleiro   Socialista/Republicano Independente
Miño José Vilariño Amado   Concelleiro Concelleiro   Socialista/Republicano Independente
Miño José Rodríguez Díaz   Concelleiro Concelleiro   Socialista/Socialista Independente
Miño Lorenzo Míguez Riveira   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano Esquerda
Miño Francisco Chao Somorrostro   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano Radical
Miño Ricardo Pérez Medín       Alcalde Socialista
Miño Ventura Amado Fernández       1º Tenente  
Miño Celso Otero Díaz       Concelleiro  
Miño Jesús Vázquez Tenreiro       Concelleiro  
Miño José María Blanco Ramos       Concelleiro  
Miño Francisco García Vázquez       Concelleiro  
Miño Abelardo López Varela       Concelleiro  
Miño Andrés Santiago Arias       Concelleiro  
Miño Arturo Caamaño Malde       Concelleiro  
Miño Constantino Pérez Mañá       Concelleiro  
Miño Antonio Vázquez Lorenzo       Concelleiro  
Miño Francisco Alafe Riveiros       Concelleiro  
Miño Juan Antonio Míguez Domínguez       Concelleiro  
Moeche José Rodríguez Varela Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Moeche Andrés Piñón Tomé 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Moeche Jesús García Calvo 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Moeche Estanislao Senra Méndez Síndico Síndico     Republicano Agrario/Republicano Agrario
Moeche Juan López Ulfe Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Moeche Serafín González Espantoso Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Moeche Avelino Rañal Puentes Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Moeche Vicente Fernández Canosa Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Moeche Antonio Méndez Alvariño Concelleiro Concelleiro     Republicano Agrario/Republicano Agrario
Moeche Andrés Gato Santalla Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Moeche Andrés Campos Espantoso Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
Moeche Inocencio Castro Rodríguez       Alcalde Socialista
Moeche Basilio Bello Caneiro       Concelleiro Socialista
Moeche Domingo Durán Seco       Concelleiro Socialista
Moeche Gabino Tuimil Espantoso       Concelleiro Socialista
Moeche Andrés Formoso Cela       Síndico IR
Moeche Cecilio Rodríguez González       1º Tenente IR
Moeche Gerardo Senra Prieto       2º Tenente IR
Moeche José María Lago Filgueiras       Concelleiro IR
Moeche Ángel Galeiras Castro       Concelleiro UR
Moeche Evaristo López García       Concelleiro UR
Moeche Manuel Galego Alvariño       Concelleiro UR
Monfero Manuel Salido Iglesias Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano Agrario/Federación/Independente
Monfero Antonio Martínez Sanmartín 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano Agrario/Federación/Independente
Monfero José Freijomil Blanco 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano Agrario/Federación/Independente
Monfero Anselmo Fernández Varela 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Republicano Agrario/Radical/Independente
Monfero Miguel Millarengo García Síndico Síndico Síndico Síndico Republicano Agrario/Radical/Independente
Monfero Antonio González Vázquez Interventor Interventor Interventor   Republicano Agrario/Radical/Independente
Monfero Antonio Caruncho Pico Concelleiro Concelleiro     Republicano Agrario/Federal
Monfero Rosendo Salido Espiñeira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Federal/Independente
Monfero Pedro Graña Couce Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Radical/Radical
Monfero Manuel Fernández Espada Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Radical/CEA
Monfero José Doval Espiñeira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Radical/CEDA
Monfero Tomás Fernández Gómez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Federal/Independente
Monfero Antonio Corral Corral Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Federal/Independente
Monfero Jacobo Varela Varela Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Radical/Independente
Monfero Jesús Pérez Balsa Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Federal/Independente
Monfero Pablo Rico Couceiro       Alcalde  
Monfero Juan Pico González       1º Tenente  
Monfero Leonardo Fernández Varela       2º Tenente  
Monfero Manuel Seco Castro       3º Tenente  
Monfero Benito Souto Corral       Concelleiro  
Monfero José Freijomil Couto [ou Prieto?]       Concelleiro  
Monfero José Rodríguez Espiñeira       Concelleiro  
Monfero Andrés García Pena       Concelleiro  
Monfero Antonio Iglesias Vázquez       Concelleiro  
Monfero Hipólito Sanmartín González       Concelleiro  
Monfero Víctor Couceiro García       Concelleiro  
Monfero José Marcos García       Concelleiro  
Monfero Andrés García Marcos       Concelleiro  
Monfero José María Martínez González       Concelleiro  
Mugardos Eugenio Rey Rey Alcalde Alcalde     Republicano/Radical Socialista
Mugardos Domingo Picallo Roldós 1º Tenente 1º Tenente   Alcalde Republicano/Radical Socialista
Mugardos Ciriaco Pereira Otero 2º Tenente       Republicano
Mugardos Manuel Fontán Cartelle 3º Tenente 2º Tenente 1º Tenente   Socialista/Radical Socialista/Republicano Independente
Mugardos Antonio Eytor Canizo Síndico Síndico   Concelleiro Republicano/Radical Socialista
Mugardos Pedro Vidal Sánchez Concelleiro 3º Tenente 2º Tenente   Republicano/Radical Socialista/Republicano Independente
Mugardos Fernando Rivas Fariña Concelleiro     Concelleiro Republicano/FP
Mugardos Nicolás Fontenla Bayolo Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Mugardos Juan Manuel Fariña Mayobre Concelleiro Concelleiro Síndico   Republicano/Radical Socialista/Republicano Independente
Mugardos Juan José Lemos Fernández Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Independente/Republicano Independente
Mugardos Segundo Pazos Cancela Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Socialista/Republicano Socialista/Republicano Independente
Mugardos José Arias Díez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Independente/Republicano Independente
Mugardos José Vicente Roldós Gelpi Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Radical Socialista/Republicano Independente
Mugardos José Alonso Rey Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Mugardos Juan José Mouriz Rivas Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano Independiente/Independente
Mugardos José Domingo Pazos Contichel     3º Tenente   Republicano Radical
Mugardos Gerónimo Vila Cobas     Concelleiro   Republicano Radical
Mugardos Juan Francisco Martínez Zárate     Concelleiro   Republicano Independente
Mugardos Gabriel Pereira Sueiras     Concelleiro   Republicano Independente
Mugardos Constantino Prados Ardá     Concelleiro   Republicano Radical
Mugardos José Zárate Badía     Concelleiro   Republicano Independente
Mugardos Alejandro Sisto Martínez     Concelleiro   Republicano Radical
Mugardos Manuel Vázquez Fariña     Alcalde   Republicano Radical
Mugardos Juan Prieto Balsa       Alcalde Partido Comunista
Mugardos Ramón Ríos Sordo       1º Tenente Izquierda Republicana
Mugardos Victoriano Rascado Souto       Concelleiro FP
Mugardos José Torres Casal       Concelleiro FP
Mugardos José Díaz Díaz       Concelleiro FP
Mugardos Agustín Sisto Vázquez       Concelleiro FP
Mugardos Manuel Díaz Díaz       Concelleiro FP
Mugardos Juan Rey Pena       Concelleiro Izquierda Republicana
Mugardos Santiago Castro Pereira       Concelleiro FP
Muxía José Calo Sambad Alcalde Alcalde Alcalde   Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega/Acción Popular
Muxía Aureliano García Lago 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega/Acción Popular
Muxía Manuel Alvite Pensado 2º Tenente 2º Tenente     Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega
Muxía Manuel Lema Martínez 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega/Acción Popular
Muxía Ramón Oreiro Pazo Síndico Síndico Síndico   Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega/Acción Popular
Muxía Justo Liñeiro Álvarez Síndico Síndico Síndico   Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega/Acción Popular
Muxía Perfecto Leira González Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega/Acción Popular
Muxía José Currás Blanco Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega/Acción Popular
Muxía José Villar Martínez Concelleiro Concelleiro     Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega
Muxía José Canosa Paz Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega/Acción Popular
Muxía José Canosa Figueroa Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega/Acción Popular
Muxía Ramón Canosa Blanco Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega/Acción Popular
Muxía José Trillo Cantorna Concelleiro Concelleiro     Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega
Muxía Antonio Vilar Conde Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega Autónoma/Federación Republicana Gallega/Acción Popular
Muxía José Agrelo Puertas       Alcalde  
Muxía Ramón Mejuto Naviza       3º Tenente  
Muxía Isaac Mosquera González       1º Síndico  
Muxía Manuel Rivadulla Ferreiro       Concelleiro  
Muxía Pedro Lema Arjomil       Concelleiro  
Muxía Enrique Calvo García       Concelleiro  
Muxía Jesús Baliña Pose       2º Síndico  
Muxía Paciano García García       Concelleiro  
Muxía José Ramón Trillo Martínez       2º Tenente  
Muxía Jesús Toba Martínez       1º Tenente  
Muxía Eliseo Leis Sambad       Concelleiro  
Muxía Agustín Fernández Lago       Concelleiro  
Muros Isidro García Dubert Alcalde Alcalde Alcalde   FRG/ORGA/Republicano Independente
Muros Joaquín Iglesias Calderón 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   FRG/ORGA/URD
Muros Joaquín Rama Cernadas 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Socialista Agrario/Socialista/Republicano Independente
Muros Luis Leis Rey 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   FRG/ORGA/Republicano Independente
Muros Manuel Fernández Lago 4º Tenente 4º Tenente 4º Tenente   Socialista Agrario/Socialista/Republicano Independente
Muros José Fabeiro Fernández Rexidor Síndico Síndico Síndico   FRG/Servicio a la República/Partido Nacional Agrario
Muros Manuel Barreiro Campos Rexidor Interventor Interventor     FRG
Muros Francisco Felipe Romero Siaba Depositario Concelleiro Depositario   FRG/Acción Popular
Muros Ramón Núñez Veloso Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista Agrario/Socialista/Republicano Independente
Muros José Portals Piñeiro Concelleiro Concelleiro     Socialista Agrario/ORGA
Muros Belarmino Fernández Lago Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/ORGA/Acción Popular
Muros Julián Lago Cantariño Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/ORGA/Republicano Independente
Muros Ramón Rodríguez Suárez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/ORGA/Acción Popular
Muros Inocencio Martínez Senlle Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/ORGA/Republicano Independente
Muros José Barreiros Romero Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista Obrero/Socialista/Republicano Independente
Muros Abelardo Vázquez Lado Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista Obrero/Socialista/Republicano Independente
Muros Eduardo Caramés Caamaño Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista Obrero/Socialista/Republicano Independente
Muros Pedro García Lestón Concelleiro Concelleiro Concelleiro   FRG/ORGA/Republicano Independente
Muros Manuel Tobío Romaní       Alcalde  
Muros José Veloso Mayo       Alcalde  
Muros Santiago Tajes Fernández       Concelleiro  
Muros Constantino Mayo Isla       Concelleiro  
Muros José Fábregas Piñeiro       Concelleiro  
Muros Juan Malvárez Vaamonde       1º Tenente  
Muros Ramón Santiago Lago       Concelleiro  
Muros Adolfo Fontán Romero       2º Síndico  
Muros José Luis Figueiras Lago       4º Tenente  
Muros Fidel Riomao Lestón       Concelleiro  
Muros Peregrino Fernández Estalote       Concelleiro  
Muros Manuel Fernández García       Concelleiro  
Muros José Núñez Vázquez       Concelleiro  
Muros Eugenio Lestón Muros       Concelleiro  
Muros Manuel Mayo Fernández       1º Síndico  
Muros José González Martínez       3º Tenente  
Muros Fermín López Louro       Concelleiro  
Narón Remigio Nieto Filgueira Alcalde Alcalde Concelleiro Concelleiro Republicano Federal/Republicano Independente/Republicano Independente
Narón José Seijas Soto 1º Tenente Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista Obrero/Socialista/Socialista
Narón José López Leira 2º Tenente Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista Obrero/Partido Socialista/Obrero
Narón Enrique Noval Poulso 3º Tenente Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista Obrero/UGT/Obrero
Narón José González Fernández 4º Tenente 4º Tenente 4º Tenente 4º Tenente Agrario/Republicano Independente/Republicano Independente
Narón Vicente Rodríguez Armada 1º Síndico 1º Tenente     Republicano/Republicano Radical
Narón José Grandal Veiga 2º Síndico 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Republicano Federal/Republicano Federal/Republicano Independente
Narón Rogelio López Rodríguez Concelleiro 1º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Federal/Republicano Independente de Esquerda/IR
Narón José López Pardo Concelleiro 2º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario/Agrario/Republicano Independente
Narón Evaristo Gómez Pérez Concelleiro 3º Concelleiro 1º Tenente 1º Tenente Republicano/Republicano Federal/Republicano Radical
Narón Pedro Picos Rodríguez Concelleiro 4º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Independente/Republicano Radical
Narón Manuel Rodríguez Sabín Concelleiro 5º 1º Síndico Alcalde Alcalde Republicano/Republicano Independente/Republicano Radical
Narón Ramiro Casal Díaz Concelleiro 6º 2º Síndico Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Radical/Republicano Radical
Narón Manuel Naveira Mera Concelleiro 7º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Radical/Republicano Radical
Narón Francisco Martiño Fernández Concelleiro 8º 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente Republicano Federal/Republicano Independente/IR
Narón Manuel Rico Rodríguez Concelleiro 9º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Federal/Republicano Federal/IR
Narón Juan Gundín Rodríguez Concelleiro 10º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Federal/Republicano Independente/Republicano Independente
Narón Manuel Gato Novo Concelleiro 11º Concelleiro Síndico Síndico Socialista/Socialista/Socialista
Narón Manuel Bello Galdo Concelleiro 12º Concelleiro     Socialista
Neda Valentín Gómez Pita Alcalde Concelleiro Alcalde Concelleiro ORGA/ORGA/Republicano Independente
Neda Florentino de la Huerta Cordero 1º Tenente Alcalde Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/IR
Neda Julián Rico García 2º Tenente 2º Tenente Concelleiro Concelleiro Socialista/Socialista/IR
Neda Julio Mouriz Albariño 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente Concelleiro ORGA/ORGA/Republicano Independente
Neda Juan Piñón Corral Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/Republicano Independente
Neda Antonio Paz Pita Concelleiro Concelleiro 1º Tenente Concelleiro Socialista/Socialista/Socialista
Neda José Couce Sanjuán Concelleiro Concelleiro Alcalde Alcalde Socialista/Socialista/Socialista
Neda Francisco Cebreiro Barros Síndico 1º Tenente Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/Republicano Independente
Neda Marcelino López López Concelleiro Síndico 2º Tenente Concelleiro Socialista/Socialista/Socialista
Neda Baldomero López Orosa Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro[?] Socialista/ORGA/Republicano Independente
Neda Antonio Veiga Díaz Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/ORGA/IR
Neda José López Dobarro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/Socialista/Socialista
Neda Agustín Arnosa Casal Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/ORGA/Socialista
Neda Luis Fernández Torrente Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista/Socialista/Republicano Independente
Negreira Victoriano Fabeiro García Alcalde Alcalde   Alcalde Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Andrés Freire Pérez 1º Tenente 1º Tenente   1º Tenente Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Manuel Caamaño Rodríguez 2º Tenente 2º Tenente   2º Tenente Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Secundino Tomé Martínez 3º Tenente 3º Tenente   3º Tenente Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Enrique Fernández Ferreiro Síndico 1º Síndico 1º   Síndico 1º Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Nicolás Ferreiro Romario Sindico 2º Síndico 2º   Síndico 2º Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Julián Negreira Suárez Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Secundino Capeáns Riveiro Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira José Villar Mayo Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira José Barbazán Barbazán Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Manuel Riobó Forján Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Pedro Caamaño Sande Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Manuel Forjan Piñero Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Antonio Calvelo Rey Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Manuel Vidal  Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano Agrario/Republicano Independente
Negreira Isolino López Trillo Rexidor Concelleiro   Concelleiro Republicano Agrario/Republicano Independente
Noia Germán Vidal Barreiro Concelleiro Alcalde Alcalde Alcalde Republicano Radical/PRG/Republicano Independente
Noia Rodrigo Romaní Riva Concelleiro Concelleiro Depositario   Republicano Radical/PRG/Republicano Independente
Noia Segundo González Pérez Concelleiro 2º Tenente 2º Tenente   Republicano Radical/PRG/Independente
Noia Joaquín María Agra Cadarso Concelleiro Concelleiro     Republicano Independiente
Noia Severo González Riva Concelleiro Concelleiro 1º Tenente 1º Síndico Republicano Radical/PRG/Republicano Independente
Noia Emilio Seijas Ageitos Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Radical/PRG/Republicano Independente
Noia José Viñas N. Concelleiro Concelleiro 1º Síndico Concelleiro Republicano Radical/PRG/Republicano Independente
Noia Manuel Mariño Boullón Concelleiro 4º Tenente 4º Tenente Concelleiro Republicano Radical/PRG/Republicano Independente
Noia Ramón Tomé Careu Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/PRG/Bloque Nacional
Noia Pedro Saez Pichel Concelleiro 1º Tenente Concelleiro   Republicano Radical/Regionalista Autónomo/Independente
Noia Ricardo Abeijón Suárez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Radical/PRG/Republicano Independente
Noia Manuel Roo Pais Concelleiro 3º Tenente     Republicano Radical/PRG
Noia Constantino Nimo Freire Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/Independente/Independente
Noia Manuel Antelo Lourido Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Radical/PRG/Republicano Independente
Noia José Montero Campos Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/PRG/Independente
Noia Ramón Calvo Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Derecha Republicana/Republicano Independente
Noia Joaquín Fernández Luces Concelleiro       Derecha Republicana
Noia Francisco Fernández Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Derecha Republicana/PRG/Nacional Republicano
Noia Manuel Villaverde Nieto Concelleiro Concelleiro 2º Síndico   Republicano Radical/PRG/Republicano Independente/Republicano Independente
Noia José Vieites Malvárez       1º Tenente  
Noia José Carlos Villar García       2º Tenente  
Noia José Pedreira Bures       Concelleiro  
Noia Francisco Martínez Agra       3º Tenente  
Noia Manuel Lestayo Romarís       Concelleiro  
Noia José Tuñas Pérez       4º Tenente  
Noia Miguel Vázquez Valiño       2º Síndico  
Noia Luis Rey López       Concelleiro  
Noia José Hombre Blanco       Concelleiro  
Noia Severino Iglesias Siso       Alcalde  
Noia Isidoro García Castelo       Concelleiro  
Noia Xosé Mato Blanco       Concelleiro  
Oleiros Tomás Arévalo Pardo Alcalde Alcalde   Alcalde Independente/Fronte Popular
Oleiros José Naya Fernández 1º Tenente 1º Tenente     Independente
Oleiros Juan López Moscoso 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Radical
Oleiros José Diéguez Buján 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Radical
Oleiros José López Cajigal 4º Tenente 4º Tenente     Radical
Oleiros Manuel Ponte Álvarez Concelleiro Concelleiro Sindico 2º   Radical
Oleiros José Larrosa Freire Concelleiro Concelleiro 1º Tenente   Radical
Oleiros Manuel Maceiras Chas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Radical
Oleiros Manuel Gómez Rodríguez Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano Gallego/Fronte Popular
Oleiros José Collazo Pita Concelleiro Concelleiro   Concelleiro -/Fronte Popular
Oleiros Antonio Gómez Fernández Concelleiro Concelleiro   Síndico -/Fronte Popular
Oleiros Antonio Gómez Neira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Radical
Oleiros Ramón Barreiro Couceiro Concelleiro Concelleiro Sindico 1º   Radical
Oleiros Andrés Díaz García Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Independente/Fronte Popular
Oleiros José Antonio Montero Suárez Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Independente/Fronte Popular
Oleiros Bartolomé Fernández Candamio Concelleiro Concelleiro   1º Tenente Independente/Fronte Popular
Oleiros Francisco Loureiro Perillo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Radical/_
Oleiros Fernando Castro Paradela Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano Gallego Autónomo/Fronte Popular
Oleiros Julio Pita González     Alcalde   Radical
Oleiros José Don Calza     Concelleiro   Radical
Oleiros José Seijo Guitián     Concelleiro   Radical
Oleiros Alonso Pita González     Concelleiro   Radical
Oleiros Julián Pita Conchado     Concelleiro   Radical
Oleiros José Pita Cruz     Concelleiro   Radical
Oleiros Antonio Varela Lourido     Concelleiro   Radical
Oleiros Ángel Vecino Cancelo     Concelleiro   Radical
Oleiros Aquilino Vieiro Parga     Concelleiro   Radical
Oleiros Jesús Suárez Botana     Concelleiro   Radical
Oleiros Antonio Candamio Cruz       2º Tenente Fronte Popular
Oleiros Rafael José Patiño García       3º Tenente Fronte Popular
Oleiros Miguel Freire Jaspe       Síndico Suplente Fronte Popular
Oleiros José Pita Breijo       Concelleiro Fronte Popular
Oleiros Manuel Pena Souto       Concelleiro Fronte Popular
Oleiros José Lavandeira González       Concelleiro Fronte Popular
Oleiros Manuel Rodríguez Castro       Concelleiro Fronte Popular
Oleiros Manuel Ramos Portela       Concelleiro Fronte Popular
Oleiros José Vázquez Parga       Concelleiro Fronte Popular
Oleiros José Longueira Seijo       Concelleiro Fronte Popular
Ordes Antonio Concheiro Iglesias Alcalde Alcalde Alcalde   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes Fernando Liste Mosquera 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes Pedro del Río Rey 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Derecha Liberal Republicana/Radical
Ordes José Grela Remuiñán 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes Antonio Ferreiro Pérez Síndico 1º Síndico 1º 1º Síndico   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes Vicente Cancelada Villaverde Síndico 2º Síndico 2º 2º Síndico   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes Pedro Pampín del Río Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes Manuel Veiras Suárez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Derecha Liberal Republicana/Radical
Ordes José Veiras Ferreiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes José Pérez Ramos Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes Antonio Moar Veiras Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario/CEDA
Ordes Domingo Gestal Mosquera Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes Melchor Presedo Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes Francisco Raña Regueiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes Antonio López Viqueira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes José Candal Gómez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Derecha Liberal Republicana/Radical
Ordes Pedro Amor García Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Derecha Liberal Republicana/CEDA
Ordes Antonio Fuentes Gonzálvarez       Alcalde IR
Ordes Pedro del Río Caramelo       1º Tenente IR
Ordes Pedro Álvarez Sánchez       2º Tenente PG
Ordes Jesús Nouche Maceiras       3º Tenente IR
Ordes José Areoso Vieites       Síndico PG
Ordes Jesús Liste Remuiñán       Concelleiro Socialista
Ordes Pedro Gómez Gaudeoso       Concelleiro Socialista
Ordes José Raña Fernández       Concelleiro IR
Ordes José Castro N.       Concelleiro IR
Ordes José Iglesias Liñares       Concelleiro IR
Ordes Juan Ríos García       Concelleiro IR
Ordes Manuel Remuiñán Figueira       Concelleiro IR
Ordes Pedro Graña Blanco       Concelleiro IR
Ordes Manuel Fraga Castro       Concelleiro IR
Ordes Ramón del Río Vázquez       Concelleiro PG
Ordes Juan Rodríguez Iglesias       Concelleiro PG
Oroso José Santos Pereiro Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano Agrario/ORGA/Republicano Independente
Oroso José Martínez Liste 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano Agrario/Radical/Republicano Independente
Oroso Miguel Gómez Ferro 2º Tenente 2º Tenente     Republicano Agrario/ORGA
Oroso Manuel Otero Calvo Concelleiro Concelleiro 2º Tenente   Republicano Agrario/ORGA/Republicano Independente
Oroso Antonio Gómez Varela Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/ORGA/Republicano Independente
Oroso Jacobo Soneira Otero Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/ORGA/Republicano Independente
Oroso Andrés Botana Castiñeiras Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/ORGA/Republicano Independente
Oroso Juan Fernández Veiras Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/ORGA/Republicano Independente
Oroso Constante Rey Castromil 1º Síndico Síndico Síndico   Republicano Agrario/ORGA/Republicano Independente
Oroso Ángel Sánchez Barreiro 2º Síndico Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Agrario/Agrario
Oroso Andrés Iglesias Bouzas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/ORGA/Republicano Independente
Oroso Avelino Rico Suárez       Alcalde FP
Oroso Antonio Juncal Carballido       1º Tenente  
Oroso José Espiñeira Boquete       2º Tenente  
Oroso Manuel Gómez Soneira       Concelleiro  
Oroso José Rivera Míguez       Concelleiro  
Oroso Juan Bouza Iglesias       Concelleiro  
Oroso Antonio Varela Vilares       Concelleiro FP
Oroso Avelino Grobas Calvo       Concelleiro  
Oroso Amancio Rico Pellit       Concelleiro  
Oroso Juan Costa Villaverde       Concelleiro  
Oroso Manuel Seoane Mirás       Concelleiro  
Ortigueira Jesús Fojo Díaz Alcalde Alcalde Alcalde   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Jesús Lage Blanco 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Antonio Painceira Fojo 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Antonio Gómez Villasuso 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Agrario Republicano
Ortigueira José Neira Armada 4º Tenente 4º Tenente 4º Tenente   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Javier Pita Las Santas 5º Tenente 5º Tenente 5º Tenente   Agrario Republicano/Socialista Agrario/Republicano Independente
Ortigueira Manuel Pérez Prieto Síndico 1º Síndico 1º Síndico 1º   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Aurelio Peña Cheda Síndico 2º Síndico 2º Síndico 2º   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Valeriano Vale Peña Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Anselmo Lorenzo Peña Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Modesto Sande Pumar Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Ramón Blanco Montealto Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Francisco Carreja Carreja Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Ángel Buceta Castrillón Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Andrés Sanclaudio Yáñez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Filomeno Trinquete Covelo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira José Lage Quiza Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Laureano Iglesias Cabeiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira Ramón Rico Crego Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira José Piñeiro Seoane Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira José Castro Soto Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario Republicano/Agrario Republicano/Republicano Independente
Ortigueira José Pumar Pita Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Unión Republicana/Radical/Republicano Radical
Ortigueira Gonzalo Prieto Cao Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Unión Republicana/Radical/Republicano Radical
Ortigueira Alfredo Rebollar Martínez       Alcalde IR
Ortigueira Benigno Pérez Balteiro       1º Tenente  
Ortigueira Luis Pita Armada       2º Tenente  
Ortigueira Enrique Rodríguez Lage       3º Tenente  
Ortigueira José Blanco Camafeita       4º Tenente  
Ortigueira Manuel Breijo Lorenzo       5º Tenente  
Ortigueira Gerardo Castrillón Martínez       1º Síndico  
Ortigueira Antonio Cribeiro        2º Síndico  
Ortigueira José Gómez Díaz       Concelleiro  
Ortigueira Narciso Polo Paz       Concelleiro  
Ortigueira Manuel Giz Sanjurjo       Concelleiro  
Ortigueira Constantino Piñón Gelgo       Concelleiro  
Ortigueira Dionísio Díaz Fojo       Concelleiro  
Ortigueira Alfonso Díaz Guerrero       Concelleiro  
Ortigueira Antonio Dorado Valelle       Concelleiro  
Ortigueira José Iglesias Martínez       Concelleiro  
Ortigueira José Antonio Alonso Galdo       Concelleiro  
Ortigueira Manuel Teijido Yáñez       Concelleiro  
Ortigueira Vicente Otero Armada       Concelleiro  
Outes Jesús Martínez Arcos Alcalde Alcalde Alcalde   Socialista/Socialista/Republicano Gallego
Outes Luis Arcos Martínez 1º Tenente 1º Tenente     Socialista/Republicano Independente
Outes Pedro del Río Cambeiro 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Socialista/Republicano Federal/Radical
Outes Juan Viña García 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Socialista/Republicano Socialista/_
Outes José Lourido  Sindico 1º Síndico 1º Síndico   Socialista/Socialista/Republicano Independente
Outes Ramón Martínez Rodríguez Síndico 2º Síndico 2º Síndico   Socialista/Republicano Socialista/_
Outes Manuel Mayo Sacido Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Socialista/_
Outes Manuel Antelo Agrelo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Socialista/Independente
Outes Francisco Suárez Martínez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Republicano Independente/Republicano Independente
Outes José Froján Campañó Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Socialista/Republicano Radical
Outes Manuel Bouzas Gerpe Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista/Socialista/Republicano Radical
Outes Manuel del Río Montes Concelleiro Concelleiro     Socialista
Outes Adelino Tuñas Mayán Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano Radical/Republicano Radical
Outes Domingo Alborés Ramos Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano Radical/CEDA
Outes Antonio Mayo Especht Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Republicano Radical/CEDA
Outes Domingo Lourido Nieto Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/Socialista/CEDA
Outes Alfredo Blanco Moledo Concelleiro Concelleiro     ORGA/Republicano Radical
Outes Manuel Alborés    Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/CEDA
Outes Enrique González Añón       Alcalde UR
Outes Victoriano Romero Soneira       Concelleiro  
Outes Antonio Molinos Rey       Síndico 2º  
Outes Joaquín Gómez Rodríguez       Síndico 1º  
Outes Manuel Martínez Romero       Concelleiro  
Outes Manuel Buján del Río       Concelleiro  
Outes Domingo Pedrosa Fernández       3º Tenente  
Outes Ramón Molinos Villar       2º Tenente  
Outes Francisco Cernadas Cambeiro       Concelleiro  
Outes Domingo Baña Lourido       Concelleiro  
Outes Jesús Caamaño García       Concelleiro  
Outes Andrés Freire Pedrosa       Concelleiro  
Outes José Moledo Otero       Concelleiro  
Outes Marcelino Rama Gorgal       Concelleiro  
Outes Fernando Montes Vilariño       Concelleiro  
Outes Santiago Vilariño Cós       4º Tenente  
Outes Manuel Fernández Becerra       Concelleiro  
Outes Manuel Campos González       1º Tenente  
Oza dos Ríos Jesús Sánchez García Alcalde Alcalde     ORGA/ORGA
Oza dos Ríos José María Seoane Sánchez 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   ORGA/ORGA/CEDA
Oza dos Ríos Andrés Bugallo Crespo 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   ORGA/ORGA/CEDA
Oza dos Ríos Antonio Cancelo Seoane 1º Síndico 1º Síndico 1º Síndico   ORGA/ORGA/CEDA
Oza dos Ríos Francisco Quintela Mosteiro 2º Síndico 2º Síndico 2º Síndico   ORGA/ORGA/CEDA
Oza dos Ríos José Carro Manteiga Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/CEDA
Oza dos Ríos Manuel González Agilda Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Radical
Oza dos Ríos Ramón Díaz Rilo Concelleiro Concelleiro Alcalde   ORGA/ORGA/Radical
Oza dos Ríos Domingo Díaz Carro Concelleiro Concelleiro     ORGA/ORGA
Oza dos Ríos Manuel Barallobre Rodríguez Concelleiro Concelleiro     ORGA/ORGA
Oza dos Ríos Celestino Otero Río Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Radical
Oza dos Ríos José Dans Rodríguez Concelleiro Concelleiro     ORGA/ORGA
Oza dos Ríos Luis Ouviña Segade Concelleiro Concelleiro     ORGA/ORGA
Oza dos Ríos Marcial Villaverde Viqueira       Alcalde PSOE
Oza dos Ríos Manuel Naviera (ou Naveira?) Barallobre       Concelleiro  
Oza dos Ríos Manuel Barallobre Paz       Concelleiro IR
Oza dos Ríos Juan Fernández        Concelleiro IR
Oza dos Ríos José Seoane Rocha       Concelleiro  
Oza dos Ríos Enrique Gilpérez Gilpérez       Concelleiro  
Oza dos Ríos José Vázquez García       Concelleiro  
Oza dos Ríos José Sánchez López       Concelleiro  
Oza dos Ríos Manuel Méndez Mosquera       Concelleiro  
Oza dos Ríos Manuel Mosquera Rodríguez       Concelleiro  
Oza dos Ríos Manuel Fernández        Concelleiro  
Oza dos Ríos José Rodríguez García       Concelleiro IR
Oza dos Ríos Marcelino Lago        Concelleiro IR
Paderne Eduardo Monteiro Fraga Alcalde Alcalde   Alcalde Socialista Agrario/Socialista
Paderne Antonio Medín Lage 1º Tenente 1º Tenente   1º Tenente Socialista Agrario
Paderne Nicolás Pérez Cortés 2º Tenente Concelleiro     Socialista Agrario
Paderne Manuel García Otero Procurador Síndico 1º Síndico   1º Síndico Socialista Agrario/Socialista
Paderne José Platas Teijo Procurador Suplente 2º Tenente   2º Tenente Socialista Agrario/Socialista
Paderne Ramón Cagiao Purriños Concelleiro Concelleiro     Socialista Agrario/Socialista
Paderne Narciso Gómez Martínez Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista Agrario/Socialista
Paderne José Díaz Novo Concelleiro 2º Síndico   2º Síndico Socialista Agrario/Socialista
Paderne José Abrodos Diz Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista Agrario
Paderne Andrés Golpe Moreira Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Socialista Agrario/Republicano Independente
Paderne Marcelino Purriños Faraldo Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Alianza Republicana/Republicano Radical
Paderne Albino Pico Purriños Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Alianza Republicana/Republicano Radical
Paderne Gumersindo Couce Domínguez     Alcalde   Radical
Paderne José Gómez González     1º Tenente   Radical
Paderne Francisco Sabín Otero     2º Tenente   CEDA
Paderne Francisco Pérez Gómez     1º Síndico   Independente
Paderne Benito Saya Crespo     2º Síndico   CEDA
Paderne Gabriel García Novo     Concelleiro   CEDA
Paderne José María Golpe Sabín     Concelleiro   Radical
Paderne Juan Antonio Cortés Sabín     Concelleiro   Radical
Paderne Gerardo Cal Lorenzo     Concelleiro   Radical
Padrón Jesús Gómez García Alcalde Alcalde     Republicano/ORGA
Padrón José Paz Lamas 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Republicano/ORGA/Republicano Independente
Padrón Francisco García Fandiño 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Republicano/Republicano Independente/Republicano Independente
Padrón Ramón Piñeiro Eiriz 3º Tenente 3º Tenente Alcalde Alcalde Republicano/ORGA/Republicano Independente
Padrón Maximino Millares González Rexidor Síndico Síndico Síndico Síndico Republicano/ORGA/Republicano Independente
Padrón Aureliano Correa Jamardo Suplente Síndico Suplente   Concelleiro Republicano/ORGA
Padrón Manuel Otero Rial Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Republicano Independente
Padrón Eduardo Castroagudín Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Republicano Independente
Padrón Manuel Aboy Posse Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Republicano Independente
Padrón Antonio Martínez Seoane Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Republicano Independente
Padrón Ramón García Castro Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Agrario/Republicano Federal
Padrón Antonio Castro Sabajanes Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Agrario/Republicano
Padrón José Ares Quintillán Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario/Republicano Federal/Republicano Independente
Padrón Manuel de Dios Buela Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario/Republicano Radical Socialista/Republicano Independente
Padrón Luis Arijón Gende Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Agrario/Socialista/Republicano Independente
Padrón José Magariños González Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Radical/Republicano Independente
O Pino Manuel Regueiro Naveiro Alcalde Alcalde     Republicano/Alianza Republicana
O Pino Luis Souto López 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano/Alianza Republicana/Radical
O Pino José María Barrán  2º Tenente 2º Tenente     Republicano
O Pino Andrés Naveiro Vázquez 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Republicano/Alianza Republicana/Radical
O Pino Ramón Ferro Lemus Síndico Concelleiro     Republicano
O Pino Salvador Guerra Rey Rexidor 1º Concelleiro Concelleiro   Republicano/Alianza Republicana/Radical
O Pino Manuel Pérez Ramos Rexidor 2º Concelleiro Concelleiro   Republicano/Alianza Republicana/Radical
O Pino José Martínez Rial Rexidor 3º Concelleiro     Republicano
O Pino Juan Calvo Pérez Rexidor 4º Concelleiro Concelleiro   Republicano/Alianza Republicana/Radical
O Pino Manuel Varela Viñas Rexidor 5º Concelleiro Concelleiro   Republicano/Alianza Republicana/Radical
O Pino Jesús Seijo Corral Rexidor 6º Concelleiro Concelleiro   Republicano/Alianza Republicana/Radical
O Pino Manuel Carneiro Barreiro Rexidor 7º Concelleiro     Republicano/Alianza Republicana
O Pino Gregorio Naveiro Carneiro Rexidor 8º Concelleiro     Republicano/Alianza Republicana
O Pino José Mareque Gondelle Rexidor 9º Concelleiro Concelleiro   Republicano/Alianza Republicana/Radical
Pobra do Caramiñal Ricardo Puente Santos Alcalde Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Centro Dereita
Pobra do Caramiñal José María Abal Mariño 1º Tenente Alcalde Alcalde   Republicano/Republicano Independente/Centro Dereita
Pobra do Caramiñal Manuel Mariño Lago 2º Tenente 2º Tenente 1º Tenente   Republicano/ORGA/Centro Dereita
Pobra do Caramiñal Ramón García García 3º Tenente 3º Tenente 2º Tenente   Republicano/ORGA/Centro Dereita
Pobra do Caramiñal Francisco Otero Ferrol Síndico 1º Síndico 1º Síndico Concelleiro Republicano/ORGA/ORGA
Pobra do Caramiñal Antonio Collazo Somoza Sindico 2º Síndico Suplente 2º Síndico 2º Tenente Republicano/Republicano Radical/ORGA
Pobra do Caramiñal Ramón Ríos Santos Depositario Depositario Depositario   Republicano/ORGA/ORGA
Pobra do Caramiñal Manuel Pérez Rey Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Radical/ORGA
Pobra do Caramiñal Juan Míguez Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Dereita Republicana/Dereita Republicana
Pobra do Caramiñal José Oubiña  Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Pobra do Caramiñal Antonio Piñeiro González Concelleiro Concelleiro     Socialista
Pobra do Caramiñal José Rosende Queiruga Concelleiro Concelleiro     Socialista
Pobra do Caramiñal Antonio Fernández Oujo Concelleiro Concelleiro   3º Tenente Socialista
Pobra do Caramiñal Antonio González González Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Pobra do Caramiñal Antonio Pérez Gómez Concelleiro Concelleiro   Alcalde Socialista
Pobra do Caramiñal Manuel Hermo Vidal Concelleiro Concelleiro   1º Tenente Socialista
Pobra do Caramiñal Manuel Ouviña Fernández Concelleiro Concelleiro   Depositario Socialista
Pobra do Caramiñal Francisco Barreras Barreras     Concelleiro   Conservador
Pobra do Caramiñal Adelino Solar Rutllá     Concelleiro   Republicano Agrario
Pobra do Caramiñal Agustín Lijó Mariño     Concelleiro   Republicano Radical
Pobra do Caramiñal Victoriano Fernández Soler     Concelleiro   Republicano Radical
Ponteceso Ricardo Anido Grela Alcalde Alcalde     Republicano Federal/Republicano Independente
Ponteceso Perfecto M. Alvarellos Villar 1º Tenente Concelleiro Concelleiro   Republicano Federal/Radical Socialista/Radical
Ponteceso Manuel Veiga Agra 2º Tenente 1º Tenente     Republicano Federal/Republicano Independente
Ponteceso Ramón Torrado Figueroa 3º Tenente 2º Tenente     Republicano Federal/Republicano Independente
Ponteceso Cesáreo Cotelo Varela Procurador Síndico Síndico 1º Síndico   Republicano Federal/Republicano Independente/IR
Ponteceso Manuel Villar Montáns Procurador Síndico Suplente Síndico Suplente 2º Síndico   Republicano Federal/Republicano Independente/CEDA
Ponteceso José Vidal Pombo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Federal/Republicano Independente/IR
Ponteceso José Centeno Ferreiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Federal/Republicano Federal/Radical
Ponteceso Jesús Centeno Ferreiro Concelleiro Concelleiro Alcalde   Republicano Federal/Republicano Católico/Radical
Ponteceso Eliseo Pailos Filgueiras Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Federal/Republicano Federal/Radical
Ponteceso Jesús Rey Ferreiro Concelleiro Concelleiro     Republicano Federal/Socialista
Ponteceso José Facal Castro Concelleiro Concelleiro 2º Tenente Concelleiro Republicano Federal/Socialista/Radical
Ponteceso Antonio María Cambón Souto Concelleiro Concelleiro 3º Tenente   Republicano Federal/Republicano Independente/Radical
Ponteceso José Amado Moreira Concelleiro 3º Tenente 1º Tenente   Independente/Independente/CEDA
Ponteceso José Santos Barreira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Federal/Radical Socialista Independente/Radical
Ponteceso Antonio Velo Calviño Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Federal/Radical Socialista/Radical
Ponteceso Manuel Domínguez Bouza Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Federal/Radical Socialista/IR
Ponteceso Joaquín Cousillas Collazo       Alcalde  
Ponteceso Luis Ferro Souto       Concelleiro  
Ponteceso Justo Pose Veiga       Concelleiro  
Ponteceso Manuel Méndez Alvarellos       Concelleiro  
Ponteceso Jenaro Barcia Amor       Concelleiro  
Ponteceso Francisco Vidal Pose       Concelleiro  
Ponteceso Andrés Suárez Cousillas       Concelleiro  
Ponteceso José Tamiet Vázquez       Concelleiro  
Ponteceso Francisco Pose Lema [?]       Concelleiro  
Ponteceso Fructuoso Souto        Concelleiro  
Ponteceso Perfecto Suárez Ures       Concelleiro UGT
Ponteceso Jesús Pombo Celiáns       Concelleiro  
Ponteceso José Varela García       Concelleiro  
Ponteceso Pedro Trigo Fernández       Concelleiro  
Pontedeume Miguel Regueira Fernández Alcalde Alcalde     Republicano Federal
Pontedeume Ramón Ares López 1º Tenente 1º Tenente     Republicano Federal
Pontedeume Eduardo Fonte Amigo 2º Tenente 2º Tenente   Concelleiro Republicano Federal/Socialista
Pontedeume Nicolás Villar Martínez 3º Tenente 3º Tenente     Socialista/Radical Socialista
Pontedeume Vicente Porto Gómez Procurador Síndico Síndico     Republicano Federal/Republicano Independente
Pontedeume José Viñas Brage Rexidor Concelleiro Concelleiro   Socialista/Socialista/Socialista
Pontedeume Miguel Montero Leira Rexidor Concelleiro Concelleiro   Radical/Radical/Radical
Pontedeume Jesús Paz Espada Rexidor Concelleiro Concelleiro   Radical/Radical/Radical
Pontedeume Manuel Vázquez Pereira Rexidor Concelleiro Concelleiro   Radical/Radical/Radical
Pontedeume Santiago Filgueiras Filgueiras Rexidor Concelleiro Concelleiro   Radical/Radical/Radical
Pontedeume Eusebio Martínez de Eguia Roel Rexidor Concelleiro 2º Síndico   Radical/Independente/CEDA
Pontedeume José María Varela Veiga Rexidor Concelleiro 1º Síndico   Republicano Federal/Independente/Independente
Pontedeume Manuel Feal Freijomil Rexidor Concelleiro     Republicano Federal
Pontedeume José Antonio Criado Suárez Rexidor Concelleiro Concelleiro   Radical/Radical/Independente
Pontedeume Manuel Blanco Pérez Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano Federal/Republicano Federal/Radical
Pontedeume José Prado Rivas     Alcalde   Radical
Pontedeume Jesús Calvo Patiño     1º Tenente   CEDA
Pontedeume Luis Allegue Santos     2º Tenente   Radical
Pontedeume Luciano López Pita     3º Tenente   Radical
Pontedeume J. Antonio Regueiro Pardo     Concelleiro   CEDA
Pontedeume Francisco Cardesín Rozado     Concelleiro   Radical
Pontedeume Manuel López Seijo       Alcalde  
Pontedeume Juan Ares López       1º Tenente  
Pontedeume Robustiano Freire Herva       2º Tenente  
Pontedeume Ramón Ares Bouza       3º Tenente  
Pontedeume Anselmo Vázquez Rodríguez       Concelleiro  
Pontedeume José Allegue Regueiro       Concelleiro  
Pontedeume José Manuel Manso Allegue       Concelleiro  
Pontedeume José María Silvestre Vila       Concelleiro  
Pontedeume Eduardo Rodríguez Paz       Concelleiro  
Pontedeume Jesús Esteiro Bello       Concelleiro  
Pontedeume Silvio Vázquez Blanco       Concelleiro  
Pontedeume Nicolás López Cernadas       Concelleiro  
Pontedeume Eugenio Díaz García       Concelleiro  
Pontedeume Luis Nodar Castro       Concelleiro  
As Pontes José Vilaboy Pajón Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Pontes Manuel Ramos Fernández 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Pontes José López Barro 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Pontes José Caaveiro Silva Síndico 1º Síndico 1º Síndico   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Pontes Domingo Caaveiro Penabad Síndico 2º Síndico Suplente 2º Síndico Concelleiro Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Pontes Wenceslao Ramil Paz Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Pontes Andrés Bellas Tojeiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Pontes Juan Rivas Varela Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Pontes Manuel García Pena Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Pontes Hipólito Caaveiro Lamigueiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Pontes Antonio Cabaleiro Vilaboy Concelleiro       Republicano Agrario
As Pontes Manuel Casal López Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano/Radical
As Pontes Emilio López López Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Radical
As Pontes Vicente García Ulloa       1º Tenente  
As Pontes José María Bouza Alonso       2º Tenente  
As Pontes Antonio Yáñez Fraga       1º Síndico  
As Pontes José Arias Martínez       2º Síndico  
As Pontes Antonio Valín Salvador       Concelleiro  
As Pontes Enrique Varela Gregorio       Concelleiro  
As Pontes Andrés Pena Otero       Concelleiro  
As Pontes Francisco Guerreiro Guerreiro       Concelleiro  
As Pontes Narciso Caaveiro Silva       Concelleiro  
As Pontes Servando López Cao       Alcalde  
Rianxo Miguel Rodríguez Segade Alcalde Alcalde     Republicano Radical Socialista/Radical Socialista
Rianxo Ricardo Tarrío Calvo 1º Tenente 1º Tenente Alcalde   Republicano Radical Socialista/Radical Socialista/Republicano Gallego
Rianxo José Manuel Rey Rial 2º Tenente 2º Tenente     Republicano Radical Socialista/Radical Socialista
Rianxo José María Lemus Torrado 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Republicano Radical Socialista/Radical Socialista/Republicano Gallego
Rianxo Isidro Hermo Iglesias Rexidor Síndico 1º Síndico Síndico   Republicano Radical Socialista/ORGA/Republicano Gallego
Rianxo José María Ces Laiño Rexidor Síndico Suplente 2º Síndico 1º Tenente   Republicano Radical Socialista/Radical Socialista/Republicano Gallego
Rianxo José Lesende Fungueiriño Rexidor Interventor Interventor Concelleiro   Republicano Radical Socialista/Republicano Radical/Republicano Gallego
Rianxo José Ramón Pérez Boullón Rexidor Interventor Suplente Interventor Suplente     Republicano Radical Socialista/Radical Socialista
Rianxo Mariano Vidal Buján Rexidor 1º Concelleiro Concelleiro 2º Tenente Republicano Federal/Izquierda Galeguista/PG
Rianxo Joaquín Tubío Fachado Rexidor 2º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Federal/Izquierda Galeguista/PG
Rianxo José Ramón Nine Piñeiro Rexidor 3º Concelleiro     Republicano Federal/Izquierda Galeguista
Rianxo Manuel Valiño Fins Rexidor 4º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Federal/Izquierda Galeguista/PG
Rianxo Domingo Vicente Tarrío Rexidor 5º Concelleiro Concelleiro   Republicano Federal/Izquierda Galeguista/PG
Rianxo Manuel Rodríguez Castelao Rexidor 6º Concelleiro     Republicano Federal/Izquierda Galeguista
Rianxo Jesús Quintáns Calvo Rexidor 10º Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical Socialista/Radical Socialista/Republicano Gallego
Rianxo José Suárez Mayo Rexidor 12º Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical Socialista/Republicano Radical/Radical
Rianxo Manuel Lorenzo Fernández Rexidor 13º Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical Socialista/Radical Socialista/Republicano Gallego
Rianxo Manuel Otero Otero Rexidor 14º Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical Socialista/Radical Socialista/Republicano Gallego
Rianxo Cándido González Tarrío       Alcalde  
Rianxo Manuel Miguens Neira       Concelleiro  
Rianxo Francisco Nine Piñeiro       1º Tenente  
Rianxo Mariano Manuel Otero Castelao       Síndico  
Rianxo José Ramón Collazo Tubío       Concelleiro  
Rianxo José Abuín Alcalde       Concelleiro  
Rianxo Manuel Pérez Boullón       Concelleiro  
Rianxo Vicente Otero Rodríguez       Concelleiro  
Rianxo Ricardo Teijeiro Gey       Concelleiro  
Rianxo José Otero Rial       Concelleiro  
Rianxo Joaquín Figueira Vicente       Concelleiro  
Rianxo David Lojo González       Concelleiro  
Rianxo Santiago Saborido Laíño       3º Tenente  
Rianxo José María Lorenzo Otero       Concelleiro  
Rianxo José Suárez Torrado       Concelleiro  
Ribeira Ramón Baltar Cardona Alcalde Alcalde Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano
Ribeira José Fernández Bermúdez 1º Tenente Alcalde Alcalde Alcalde Republicano/Republicano/Republicano
Ribeira Tomás Antonio Martínez Riveiro 2º Tenente 2º Tenente 1º Tenente   Republicano/Republicano/Independente
Ribeira Ramón Martínez del Río 3º Tenente 3º Tenente 2º Tenente   Republicano/Republicano/Independente Dereitista
Ribeira José Ramón Paz Lampón 4º Tenente 4º Tenente 4º Tenente   Republicano/Republicano/Republicano Radical
Ribeira Argimiro Moraña Rivas Rexidor Síndico 1º 1º Síndico 1º Síndico   Republicano/Republicano/Republicano
Ribeira Adelino Paz Sampedro Rexidor Síndico 2º 2º Síndico 2º Síndico   Republicano/Republicano/Republicano Radical
Ribeira Manuel Gude Fernández Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Socialista/Republicano/Republicano Radical
Ribeira Francisco Pérez Hermo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Independente
Ribeira Cipriano Paz Lampón Concelleiro Concelleiro     Republicano
Ribeira Gumersindo Abeijón Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano Radical
Ribeira Tomás Fernández Bretal Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Socialista/Republicano/Radical Socialista
Ribeira Toribio Vicente Martínez Riveiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano
Ribeira Juan Villa García Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano Radical
Ribeira Manuel Paz Gago Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano Radical
Ribeira Manuel Prego Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Socialista/Radical Socialista/Republicano Independente
Ribeira Raimundo Bretal Lojo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano Radical
Ribeira José Ventura Santos Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Independente
Ribeira Manuel Cores García Concelleiro Concelleiro 3º Tenente   Republicano/Republicano/Republicano Independente
Ribeira Manuel Regueira Pena Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano
Ribeira Luis Suárez Martínez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Agrario
Ribeira Juan Paz Fernández Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Socialista_UGT/Republicano
Rois Andrés García Castro Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Republicano Agrario/Republicano Agrario/Radical
Rois Manuel Vigo Carnota 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Radical
Rois Antonio Castaño Mosquera 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano de dereita/Republicano Esquerdista/Radical
Rois Andrés Rois Curra 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Radical
Rois Francisco Boullón Pan Síndico Síndico Síndico   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Radical
Rois Cándido Pan Martínez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Radical
Rois Manuel Castro Enjo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Radical
Rois Domingo Iglesias Romaris Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Radical
Rois José Agrasar Rajoán Concelleiro Concelleiro     Republicano de dereita/Republicano Federal
Rois Vicente Bouzas Chouza Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano de dereita/Socialista/Radical
Rois Peregrino Villar Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano de dereita/Socialista/independente
Rois Vicente Bustelo Rivas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano de dereita/Republicano/Independente
Rois Manuel Vidal Lois Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano de dereita/Ningunha/Independente
Rois Ramón Gosende Sorribas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano de dereita/Republicano Radical/Independente
Sada Justo Rodríguez Pérez Alcalde Alcalde Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/Galeguista
Sada Antonio Fernández Pita 1º Tenente Alcalde Alcalde Alcalde ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Eduardo Paradela Taibo 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Manuel Arévalo Núñez 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada José García Ramos Concelleiro Concelleiro 1º Tenente 1º Tenente ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Francisco Babío Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Pedro Villacampa Méndez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Casimiro Suárez Álvarez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Manuel Pardo Docampo Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Marcos Lorenzo Montero Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada José Antonio Fandiño Fernández Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Eugenio Canle García Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Antonio Taibo Saavedra Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Jacinto Pedreira Patiño Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Marcelino Muñiz Caridad Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/PNR/Independente
Sada Manuel Rodríguez García Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro ORGA/ORGA/PNR/Independente
San Sadurniño Vicente Castro Naveiras Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Republicano/ORGA/Republicano Independente/IR
San Sadurniño José García López 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Republicano/ORGA/Republicano Independente/IR
San Sadurniño Ángel Sixto Rivera 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano/ORGA/Republicano Independente
San Sadurniño Ramón Ación Sardiña Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Republicano Independente/IR
San Sadurniño José Salgado Salgado Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Republicano Independente/R
San Sadurniño Ángel Carregado Felgar Síndico Concelleiro Concelleiro 2º Tenente Republicano/ORGA/Republicano Independente/IR
San Sadurniño Antonio Seijas Goti Concelleiro Concelleiro     Republicano/ORGA
San Sadurniño Marcelino Campos Hermida Interventor Concelleiro     Republicano/Independente
San Sadurniño Vicente Rodríguez Canosa Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Republicano Independente/UR
San Sadurniño José Fernández López Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Republicano Independente/IR
San Sadurniño José Castro Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Republicano Independente/IR
San Sadurniño José Bastida López Concelleiro Concelleiro Concelleiro Síndico Republicano/ORGA/Republicano Independente/IR
San Sadurniño Manuel Dopico Díaz Concelleiro Concelleiro     Republicano/Agrario Independente
San Sadurniño Benigno Ferreira Felgar Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano/Republicano Independente/IR
Santa Comba José Landeira Castro Alcalde Alcalde Concelleiro Alcalde Republicano/Alianza Republicana/Dereitas
Santa Comba Manuel Casais Vieites 1º Tenente 1º Tenente   1º Tenente Socialista
Santa Comba José Fandiño González 2º Tenente 2º Tenente   2º Tenente Republicano/Socialista
Santa Comba Perfecto Puente Oroña 3º Tenente 3º Tenente   3º Tenente Republicano/Republicano Radical
Santa Comba Aurelio Martínez Amado 4º Tenente 4º Tenente Concelleiro 4º Tenente Republicano/ORGA/Dereitas
Santa Comba Salomón Arce Trillo Rexidor Síndico Síndico   Síndico Republicano/Republicano Radical
Santa Comba Manuel Novo Pérez Rexidor Síndico Síndico   Síndico Socialista
Santa Comba Manuel Negreira de Salgueiroas Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Radical/Dereitas
Santa Comba Rosendo Barreiro Pena Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Republicano Radical
Santa Comba Domingo Pena García Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Socialista
Santa Comba Maximino Blanco  Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Republicano Radical
Santa Comba Andrés Suárez Anido Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Dereitas
Santa Comba Francisco Mouro Castro Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Santa Comba José Pereira Doval Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Republicano Radical
Santa Comba Ramón Vázquez Barcia Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Republicano Agrario Radical
Santa Comba Manuel Blanco Vilarnovo Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Republicano Independente
Santa Comba Francisco Capeáns Riveiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Independente/Dereitas
Santa Comba Manuel Pérez Brenlla Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/ORGA
Santa Comba Francisco Taboada García     Alcalde   Republicano Radical
Santa Comba Francisco Rieiro García     1º Tenente   Republicano Radical
Santa Comba Manuel Prol Blanco     2º Tenente   Republicano Radical
Santa Comba José Varela Suárez     3º Tenente   Republicano Radical
Santa Comba Pedro Suárez Barcia     4º Tenente   Republicano Radical
Santa Comba Francisco Vilarnovo Blanco     Síndico   Republicano Radical
Santa Comba Domingo Negreira Blanco     Concelleiro   Republicano Radical
Santa Comba Celestino Carracedo Veiras     Concelleiro   Republicano Radical
Santa Comba Antonio Ares Pose     Concelleiro   Republicano Radical
Santa Comba Manuel Casanova Amigo     Concelleiro   Republicano Radical
Santa Comba Francisco López Gerpe     Concelleiro   Republicano Radical
Santa Comba Domingo López García     Concelleiro   Republicano Radical
Santa Comba Pedro Barreiro Trigo     Concelleiro   Republicano Radical
Santiago Raimundo López Pol Alcalde Alcalde Concelleiro   Republicano/Republicano Galego/Nacional Republicano
Santiago José Pasín Romero 1º Tenente 1º Tenente     Republicano/Republicano Galego
Santiago Manuel Trillo Garriga 2º Tenente Concelleiro     Republicano/_
Santiago Santiago Auriguiberry Pena 3º Tenente 3º Tenente     Republicano/Republicano Galego
Santiago José Buján Casal 4º Tenente Concelleiro Concelleiro   Republicano/Católico Independente/Acción Popular
Santiago Enrique Rajoy Leloup 5º Tenente Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Independente/Republicano Independente
Santiago Andrés Suárez Rodríguez 6º Tenente 6º Tenente   Concelleiro Republicano/Radical Socialista/UR
Santiago Jesús López de Rego Labarta 7º Tenente 7º Tenente Concelleiro   Monárquico/Unión General Derechas/CEDA
Santiago Laureano Santiso Girón Procurador Síndico Síndico     Republicano/Radical Socialista
Santiago José Alonso Vieites Procurador Síndico 2º Síndico     Republicano/Republicano Galego
Santiago Alfredo Antelo González Concelleiro Concelleiro     Republicano/Republicano Galego
Santiago Tomás González Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Radical Socialista/Independente
Santiago José Puente Castelao Concelleiro Concelleiro     Republicano/Radical Socialista Agrario
Santiago Jesús San Luis Romero Concelleiro 2º Tenente Concelleiro Concelleiro Republicano/Radical Socialista/UR
Santiago Santiago Moure Pose Concelleiro 4º Tenente     Republicano/Republicano Galego
Santiago Enrique Buján Casal Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Independente/CEDA
Santiago Emilio Méndez Bartolomé Concelleiro Concelleiro 2º Tenente   Monárquico/Independente/Acción Popular
Santiago Perfecto Fontán Fontán Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Independente/Independente
Santiago Felipe Gil Casares Concelleiro Concelleiro     Monárquico/_
Santiago Antonio Domínguez Nieto Concelleiro Concelleiro     Monárquico/Radical Socialista Agrario
Santiago Manuel Bao Souto Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Radical Socialista Agrario/Republicano Radical
Santiago José Arijón Gende Concelleiro Concelleiro 3º Tenente   Monárquico/Independente/Acción Popular
Santiago Luis Villar Somoza Concelleiro Concelleiro 5º Tenente   Monárquico/Independente/CEDA
Santiago Manuel Lago Aller Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Independente/URD
Santiago Mateo Carballal Calvo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Independente/Agrario Dereitista
Santiago Javier Lago Barreiro Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Federación de Izquierda Gallega/Federal
Santiago Isolino López García Concelleiro Concelleiro     Republicano/Radical Socialista
Santiago Joaquín Barrio Leis Concelleiro Concelleiro 6º Tenente   Republicano/Republicano Radical/Republicano Radical
Santiago Rafael Vaamonde Mourenza Concelleiro 5º Tenente Concelleiro   Monárquico/Independente/Independente
Santiago Plácido Castelo Losada Concelleiro Concelleiro     Republicano/Republicano Galego
Santiago Luciano Villar Lorenzo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Independente/Acción Popular
Santiago José Vilariño de Andrés Moreno Concelleiro Concelleiro     Monárquico/Independente
Santiago Francisco Vázquez Enríquez     Alcalde   Republicano Radical
Santiago Braulio Amaro Gómez     1º Tenente   Republicano Radical
Santiago Arturo Cervigón Díaz     4º Tenente   Republicano Radical
Santiago Joaquín Arias Sanjurjo     7º Tenente   Republicano Radical
Santiago Ángel Villar Pellit     1º Síndico   Republicano Radical
Santiago Juan Barral Torreira     2º Síndico   Republicano Radical
Santiago Antonio González Botas     Concelleiro   Republicano Radical
Santiago Ramón Blanco González     Concelleiro   Republicano Radical
Santiago Sabino Uribe Fernández     Concelleiro   Republicano Radical
Santiago Ángel Moure Gómez     Concelleiro   Republicano Radical
Santiago Ramón Rey Rey     Concelleiro   Republicano Radical
Santiago Juan Lorenzo Moure     Concelleiro   Republicano Radical
Santiago Manuel Tojo Otero     Concelleiro   Republicano Radical
Santiago Manuel Porto Iglesias     Concelleiro   Republicano Radical
Santiago Manuel Reboredo Fernández     Concelleiro   Republicano Radical
Santiago Juan Brañas Cancelo       2º Síndico PG
Santiago Francisco Barreiro Salaño       Concelleiro  
Santiago José Toba Fernández       3º Tenente PG
Santiago Juan López Durá       1º Síndico PG
Santiago Ángel Casal Gosenge       Alcalde PG
Santiago José Teijeiro Rodríguez       Concelleiro PG
Santiago José Antonio Ochoa Arias       Concelleiro  
Santiago Domingo Rozas Liste       Concelleiro Federal
Santiago Luciano Villar Sánchez       6º Tenente UR
Santiago Modesto Nogueira        Concelleiro UR
Santiago Manuel Rodo Sánchez       4º Tenente Esquerda
Santiago Elías Arias Parga       Concelleiro  
Santiago Alfonso Pazos García       Concelleiro UR
Santiago Generoso García Souto       Concelleiro  
Santiago Isolino López García       2º Tenente Esquerda
Santiago Ramón Varela Liñeira       Concelleiro Esquerda
Santiago José Miguel Alcalde        Concelleiro Federal
Santiago José Rey Vilouta       5º Tenente UR
Santiago José Germán Fernández       1º Tenente Federal
Santiago Juan Dopico Vázquez       Concelleiro Federal
Santiago Ezequiel Rey Turnes       Concelleiro Federal
Santiago Sebastián González García       Concelleiro  
Santiago Antonio Barreiro        Concelleiro  
Santiago Manuel Martínez García       7º Tenente UR
Santiago Tiberio Basalo Murias       Concelleiro UR
Santiago Manuel Calvo Guerra       Concelleiro Esquerda
Santiago Cecilio Alonso Tejedor       Concelleiro  
Santiago Santiago Rosende Calviño       Concelleiro Federal
Santiago Manuel Maza Cardama       Concelleiro Federal
Santiso Elías Frade Vales Alcalde Alcalde Concelleiro   Republicano/Republicano/Radical
Santiso Faustino Taboada Liñeira 1º Tenente Alcalde Alcalde Alcalde Republicano/Conjunción Republicana Gallega/Republicano de Centro
Santiso José Lodeiro Casal 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Republicano/Conjunción Republicana Gallega/Dereitista
Santiso José Mendoza Sánchez Rexidor Síndico Síndico     Republicano
Santiso Manuel Suárez Calvo Concelleiro Concelleiro     Republicano
Santiso José Pereiro Carreira Concelleiro Concelleiro     Republicano
Santiso Domingo Curros Parrado Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Conjunción Republicana Gallega/Dereitista
Santiso Santiago Salgado Quintela Concelleiro Concelleiro Síndico Síndico Republicano/Conjunción Republicana Gallega/Republicano de Centro
Santiso Manuel Vázquez Vázquez Concelleiro Concelleiro 1º Tenente 1º Tenente Republicano/Conjunción Republicana Gallega/Republicano de Centro
Santiso Antonio Agra Sánchez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Conjunción Republicana Gallega/Dereitista
Santiso José Garea  Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Acción Republicana/Radical
Santiso Manuel Taboada Carril Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Acción Republicana/Radical
Santiso Benito Lodeiro Parrado       Concelleiro  
Santiso Manuel Gómez Agra       3º Tenente  
Santiso Manuel Gómez López       Concelleiro  
Santiso José Pardo López       Concelleiro  
Santiso Ramón López Frade       Concelleiro  
Serantes Alejandro Porto Leis Alcalde Alcalde   Alcalde Republicano/ORGA
Serantes Manuel Pisos Casteleiro 1º Tenente 1º Tenente   1º Tenente Socialista
Serantes Agustín Souto Barral 2º Tenente       Republicano
Serantes Ramón Freire Dopico 3º Tenente 3º Tenente   3º Tenente Republicano/Socialista
Serantes Fernando Rodríguez Barja 4º Tenente 4º Tenente   4º Tenente Republicano/ORGA
Serantes Ricardo Landeira Leira Rexidor Síndico Síndico     Republicano/ORGA
Serantes Tomás Graña Campos Rexidor Síndico Suplente Concelleiro     Republicano/ORGA
Serantes Francisco Fontela Leira Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Socialista
Serantes Guillermo Cabanas Martínez Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/ORGA
Serantes Alberto Vázquez Taín Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/ORGA
Serantes Andrés Varela Díaz Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/ORGA
Serantes Bernardino Fernández Filgueira Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/Socialista
Serantes Domingo Serantes Sequeiro Concelleiro Concelleiro     Republicano/Socialista
Serantes Manuel Santiago Fernández Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/ORGA
Serantes Emilio Pardo Fojo Concelleiro Concelleiro     Republicano/ORGA
Serantes José Freire Santalla Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/ORGA
Serantes José Lorenzo Vázquez Concelleiro Concelleiro   Concelleiro Republicano/ORGA
Serantes Manuel Otero Yáñez Concelleiro Concelleiro     Republicano/ORGA
Serantes Juan Teijido Roca     1º Síndico   Radical
Serantes Andrés Barros Rodríguez     Concelleiro   Radical
Serantes Bernardino López Villar     2º Síndico   Dereitas
Serantes Juan Lorenzo Rodríguez     Concelleiro   Radical
Serantes Andrés Estévez Martínez     4º Tenente   Radical
Serantes José Carreiro Rey     5º Tenente   Dereitas
Serantes Robustiano Pérez Serantes     Concelleiro   Radical
Serantes Andrés Rivas Fernández     Concelleiro   Dereitas
Serantes Ramón Varela Vales     Concelleiro   Radical
Serantes Manuel Yáñez Pérez     Concelleiro   Radical
Serantes Agustín Freire Varela     Alcalde   Independente
Serantes Laureano Iglesias Ordiales     Concelleiro   Radical
Serantes Serafín López López     Concelleiro   Radical
Serantes José Carreiro Bouza     Concelleiro   Radical
Serantes Juan Rodríguez Díaz     Concelleiro   Radical
Serantes Miguel Lorenzo Gómez     Alcalde   Radical
Serantes Daniel Vilariño Maneiros     Concelleiro   Dereitas
Serantes Guillermo Casteleiro Brage     Concelleiro   Radical
Sobrado Nicolás Abad Vía Alcalde Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Republicano Radical/Radical
Sobrado Manuel Rodríguez Suárez 1º Tenente Concelleiro     Federación Republicana Gallega/_
Sobrado José Gómez Espiñeira 2º Tenente Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Republicano Radical/Radical
Sobrado Valerio Penas Fernández Síndico Concelleiro Concelleiro   Federación Republicana Gallega/_/Independente
Sobrado Ángel Pardo Sánchez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Republicano Radical/Radical
Sobrado Emilio Buján Cotón Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Republicano Independente/Radical
Sobrado Valentín Pardo Varela   Alcalde Alcalde   Republicano Independente/Radical
Sobrado Emilio Lago García   1º Tenente 1º Tenente   Republicano Independente/Radical
Sobrado Nemesio Cotón Portela   2º Tenente 2º Tenente   Republicano Radical/Radical
Sobrado José Martínez Souto   Síndico 1º Síndico   Republicano Radical/Radical
Sobrado Gervasio Vallo Revolo   Concelleiro 2º Síndico   Republicano Independente/Independente
Sobrado Manuel Fernández Carregal   Concelleiro Concelleiro Alcalde Republicano/UR/IR
Sobrado Jesús García García   Concelleiro Concelleiro   Republicano/UR
Sobrado Eduardo Buján Cea       1º Tenente IR
Sobrado Jesús Castro García       2º Tenente Socialista
Sobrado Ángel Ares Morás       1º Síndico Socialista
Sobrado Benito Neira García       2º Síndico IR
Sobrado Eugenio García Vázquez       Concelleiro IR
Sobrado Manuel Rodríguez Jorge       Concelleiro IR
Sobrado Francisco García García       Concelleiro IR
Sobrado Antonio Fandiño Braña       Concelleiro Socialista
Sobrado Ángel Espido Irago       Concelleiro IR
Sobrado Juan Souto Irago       Concelleiro IR
Sobrado Ramón López Veiga       Concelleiro Socialista
Sobrado Ángel Méndez Vallo       Concelleiro IR
As Somozas Francisco Ardao Freire Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas José Tembrás Durán 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas Julián Saavedra Abella 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas Antonio Prieto Pita Concelleiro Síndico Suplente Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas José María Ulfe Martínez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas Vicente Ramil Paz Concelleiro Síndico Síndico   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas José Sachocos Méndez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas Simón Martínez Freire Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas Pedro Sueiras López Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas José Anidos Dopico Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas Pantaleón Castro Castro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas Antonio Sixto García Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Independente
As Somozas Enrique López Rodríguez       Alcalde IR
As Somozas Manuel López Varela       1º Tenente IR
As Somozas Constantino Pita Pita       2º Tenente IR
As Somozas Manuel López Torres       Síndico IR
As Somozas Manuel Franco Freire       Concelleiro IR
As Somozas Gervasio Prieto Pita       Concelleiro IR
As Somozas José María Ledo Gregorio       Concelleiro IR
As Somozas Pedro Anca Calvo       Concelleiro IR
As Somozas Manuel Santalla Formoso       Concelleiro IR
As Somozas Manuel Pita Pena       Concelleiro IR
As Somozas José Naveira Martínez       Concelleiro IR
As Somozas Francisco Martínez        Concelleiro IR
Porto do Son José Fernández Casal Alcalde Alcalde     Republicano/Republicano Independente
Porto do Son Joaquín Amor Lestón 1º Tenente 1º Tenente Concelleiro   Socialista/Republicano Radical/Republicano Independente
Porto do Son Gerardo Blanco Rey 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Socialista/Republicano Independente/Republicano Independente
Porto do Son Abelardo Mariño Ben 3º Tenente 3º Tenente     Socialista/Republicano Independente
Porto do Son José Saavedra Piñeiro 4º Tenente 4º Tenente     Republicano Agrario/Republicano Radical
Porto do Son Francisco Rego Cameán Síndico Síndico Síndico   Republicano/Republicano Independente/CEDA
Porto do Son José Alonso Lojo Concelleiro Concelleiro     Socialista/ORGA
Porto do Son Cándido Roig Roura Concelleiro Concelleiro     Republicano Federal/Republicano Federal Izquierdista
Porto do Son Jesús Mariño N. Concelleiro Concelleiro   Alcalde Republicano Federal/Republicano Federal Izquierdista
Porto do Son Manuel Núñez Vázquez Concelleiro Concelleiro     Republicano Federal/Republicano Federal Izquierdista
Porto do Son Manuel Lojo Calo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Porto do Son Pedro Queiruga Domínguez Concelleiro Concelleiro Alcalde 4º Tenente Republicano/Republicano Radical Agrario/Republicano Radical
Porto do Son Francisco Leis Oliveira Concelleiro Concelleiro     Republicano/Republicano Agrario
Porto do Son Joaquín Santos Santos Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Porto do Son José Deán Cernadas Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/Republicano Agrario/Republicano Radical
Porto do Son José Vila Tomé Concelleiro Concelleiro 4º Tenente Concelleiro Republicano/Republicano Agrario/Republicano Radical
Porto do Son José Manuel Sampedro Calo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano Agrario/CEDA
Porto do Son Emilio Franco Dieste Concelleiro Concelleiro 3º Tenente 3º Tenente Republicano/Republicano Independente/Republicano Radical
Porto do Son David Mariño      1º Tenente   Republicano Radical
Porto do Son Andrés Abeijón Ageitos       2º Tenente  
Porto do Son Antonio González Doval       Síndico  
Porto do Son Manuel París Santiago       Concelleiro  
Porto do Son Juan Blanco Brión       Concelleiro  
Porto do Son José Dios Vila       Concelleiro  
Porto do Son José Tomé Filgueira       Concelleiro  
Porto do Son José Ramón Sieira Santiago       Concelleiro  
Porto do Son Serafín Rodríguez Montero       Concelleiro  
Porto do Son Franco Roura Roig       Concelleiro  
Porto do Son Manuel Calo Romero       Concelleiro  
Teo Manuel Viño Gallego   Alcalde Alcalde   ORGA/Agrario
Teo Ramón Ortigueira Freiría   1º Tenente 1º Tenente   ORGA/Agrario
Teo Ramón Pascual Iglesias   2º Tenente 2º Tenente   ORGA/Agrario
Teo Manuel Casal Rivas   3º Tenente 3º Tenente   ORGA/Agrario
Teo Manuel García Nogareda   Síndico 1º Síndico   ORGA/Agrario
Teo José María Estévez    Concelleiro Concelleiro   ORGA/Agrario
Teo Manuel Balado Barros   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Agrario
Teo Manuel Sánchez Rey   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Agrario
Teo Manuel Estévez García   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Agrario
Teo José Antonio Carneiro Ejo   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Agrario
Teo Manuel Lopo Pantín   Concelleiro     ORGA
Teo José Framil Iglesias   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Agrario
Teo José Raíces Raíces   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Agrario
Teo Manuel Tarrío Pérez   Concelleiro     ORGA
Teo Ramón Varela Mel   Concelleiro Concelleiro   ORGA/Agrario
Teo Jesús Landeira Blanco   Concelleiro     -
Teo Francisco Seoane Ejo   Concelleiro     -
Teo José Rodríguez Vázquez       Alcalde  
Teo José Otero Carballal       Concelleiro  
Teo Constante Liste Forján       1º Tenente  
Teo Constante García Torres       2º Síndico  
Teo Ricardo Otero Lueiro       1º Síndico  
Teo Ramón Torres Viño       Concelleiro  
Teo José Seoane Framil       2º Tenente  
Teo Jesús Blanco García       Concelleiro  
Teo Santiago Balado        Concelleiro  
Teo Juan Casal García       Concelleiro  
Teo Ramón Parajó Tellado       3º Tenente  
Teo José María Iglesias Boullón       Concelleiro  
Teo Manuel Liñares Pereiro       Concelleiro  
Teo Andrés Puente        Concelleiro  
Teo Juan Fandiño Iglesias       Concelleiro  
Teo Avelino Rosende Rosende       Concelleiro  
Teo José Trazado Iglesias       Concelleiro  
Toques Marcial Villamor García Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Republicano/ORGA/Radical
Toques Ángel Castro Martínez 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano/ORGA/Radical
Toques Manuel Vázquez Grandío 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente 1º Tenente Republicano/ORGA/Radical
Toques Manuel Buján Sánchez Síndico 1º 1º Síndico     Republicano/ORGA
Toques Jesús Bande Osorio Síndico 2º 2º Síndico Síndico   Republicano/Independente/Independente
Toques José Castro Peteiro Rexidor 1º Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Dereitista
Toques Andrés Vázquez Vilar Rexidor 2º Concelleiro Concelleiro   Republicano/ORGA/Radical
Toques José Ares Lorenzo Rexidor 3º Concelleiro     Republicano/ORGA
Toques Antonio Cardeiro Penín Rexidor 4º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Radical
Toques Manuel Rodríguez Ares Rexidor 5º Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano/ORGA/Radical
Toques Manuel Prado Pandelo Rexidor 6º Concelleiro     Republicano
Toques Ramón Santos        2º Tenente  
Toques José Prieto Castiñeiras       Síndico  
Toques Ricardo Mella Taboada       Concelleiro  
Toques Francisco Vázquez Varela       Concelleiro  
Toques Manuel Mella García       Concelleiro  
Toques Secundino Vázquez Prieto       Concelleiro  
Tordoia Manuel Pena Pulleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Republicano Independente/Al Servicio de la República
Tordoia José Louzao Raña Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Independente/Republicano Independente/Al Servicio de la República
Tordoia Antonio Lamas Tizón Concelleiro Alcalde Alcalde   Monárquico/Republicano Independente/Al Servicio de la República
Tordoia Manuel Vázquez Cancela Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Republicano Independente/Al Servicio de la República
Tordoia Manuel Barreiro García Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Republicano Independente/Al Servicio de la República
Tordoia Manuel Gándara Cerqueiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Republicano Independente/Al Servicio de la República
Tordoia Juan Liste Becerra Concelleiro Concelleiro     Monárquico/Republicano Independente
Tordoia Antonio Castro Ríos Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Republicano Independente/Al Servicio de la República
Tordoia Esteban García Silveira Concelleiro 2º Tenente 2º Tenente   Monárquico/Republicano Independente/Al Servicio de la República
Tordoia Maximino García Varela Concelleiro 1º Tenente 1º Tenente   Monárquico/Republicano Independente/Al Servicio de la República
Tordoia Eduardo Parafita Dubra Concelleiro Síndico Concelleiro   Monárquico/Republicano Independente/Al Servicio de la República
Tordoia Fernando Couselo Pena Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Monárquico/Republicano Independente/Al Servicio de la República
Tordoia Jesús Varela García       2º Tenente UR
Tordoia Antonio Barreiro García       Alcalde IR
Tordoia Manuel García Silveira       1º Tenente IR
Tordoia Rafael Castiñeiras García       Síndico Socialista
Tordoia José Cerqueiro Liñares       Concelleiro IR
Tordoia Antonio Fraga Silveira       Concelleiro IR
Tordoia José Rodríguez Liste       Concelleiro Socialista
Tordoia Manuel Suárez Ríos       Concelleiro IR
Tordoia Antonio Castro Costa       Concelleiro PG
Tordoia Santiago Rosende Pereiro       Concelleiro IR
Tordoia Andrés Rodríguez Cebey       Concelleiro IR
Tordoia José Castro Juncal       Concelleiro IR
Touro Gumersindo Tojo Fernández Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro Jesús Barral Barreiro 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro Manuel González López 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro Alfonso Reboredo Álvarez 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro Jesús González Soto Procurador Síndico Síndico 1º Síndico   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro José López Tojo Procurador Síndico Suplente Síndico Suplente 2º Síndico   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro Juan Calviño Mella Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro Francisco Lago Santos Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro Manuel Couto Naveiro Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro José Montaña Álvarez Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro Gumersindo Iglesias Veiga Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro Pedro Tarrío Yáñez Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro José Mato Sanjuán Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro Ramón Álvarez Iglesias Rexidor Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano Agrario/Republicano Agrario
Touro Antonio Míguez García       Concelleiro  
Touro Ignacio Hermida Batallán       Concelleiro  
Touro Domingo Bendaña Nebra       1º Tenente  
Touro José Asorey Camino       3º Tenente  
Touro Manuel Pérez Fernández       Concelleiro  
Touro Cándido González González       Alcalde  
Touro Jesús Pérez Fernández       Concelleiro  
Touro Ramón Míguez García       2º Tenente  
Touro Cipriano Martínez        Concelleiro  
Touro Manuel Conde Liñeira       Concelleiro  
Touro Jesús Fuentes Silva       2º Síndico  
Touro Lorenzo Blanco Martínez       1º Síndico  
Touro Vicente Penas Lareo       Concelleiro  
Touro Vicente Pérez Fernández       Concelleiro  
Trazo José Ríos Rey Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Republicano Radical/Radical/Radical/IR
Trazo Ramón Pichel Fernández 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano Radical/Radical/Radical
Trazo Nazario Villar Calo 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   Republicano Radical/Radical/Radical
Trazo José Castro Castiñeiras Rexidor Síndico Síndico Síndico   Republicano Radical/Radical/Radical
Trazo Juan Liste Viqueira Rexidor Síndico Suplente Síndico Concelleiro   Republicano Radical/Republicano/Radical
Trazo Tomás Rey Noya Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/Radical/Radical
Trazo José Suárez Dubra Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/Republicano/Radical
Trazo Antonio Sande Ruanova Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/Radical/Radical
Trazo José Ríos Ruanova Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/Radical/Radical
Trazo José Baleato Bello Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/Radical/Radical
Trazo Manuel Ríos López Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano RadicalIndependente/Independente
Trazo Jesús Rosende Iglesias Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano RadicalIndependente/Independente
Trazo José Pena Louzao       1º Tenente UR
Trazo José Seoane Muiño       2º Tenente IR
Trazo Manuel Castiñeiras García       Síndico IR
Trazo Manuel Boquete Mallo       Concelleiro UR
Trazo Manuel Rey        Concelleiro IR
Trazo Manuel Vázquez Lamas       Concelleiro IR
Trazo Andrés Noya Regueiro       Concelleiro IR
Trazo José Lorme Fraga       Concelleiro IR
Trazo Manuel Varela Pena       Concelleiro IR
Trazo José Rodríguez Ríos       Concelleiro IR
Trazo Manuel Amado Rey       Concelleiro IR
Valdoviño Alfonso de Cal Fernández Alcalde Alcalde Síndico   ORGA/ORGA/Independente
Valdoviño Ricardo Teijeiro  1º Tenente 1º Tenente     Alianza/Republicano Radical
Valdoviño Manuel Vacorelle Romeo 2º Tenente 2º Tenente Concelleiro   _/Republicano Radical/Radical
Valdoviño Antonio Alonso Vilar 3º Tenente 3º Tenente Concelleiro   _/Republicano Radical/Radical
Valdoviño Francisco López Couce Síndico 1º 1º Síndico Concelleiro   _/Republicano Radical/Radical
Valdoviño José Rico Vigo Sindico 2º 2º Síndico Alcalde   _/Republicano Radical/Radical
Valdoviño Enrique Vilar Piñeiro Interventor Concelleiro 1º Tenente   _/Republicano Radical/Radical
Valdoviño José Lamas López Concelleiro Concelleiro 3º Tenente   _/Republicano Radical/Radical
Valdoviño Manuel García Rodríguez Concelleiro Concelleiro     _/Republicano Radical
Valdoviño Santiago González López Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/Republicano Radical/Radical
Valdoviño Ramón Naveiras Soto Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/ORGA/Republicano Independente
Valdoviño Andrés Robles Bogo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/ORGA/Republicano Independente
Valdoviño Andrés Villadoniga Bouza Concelleiro Concelleiro 2º Tenente   _/Republicano Radical/Radical
Valdoviño Emilio Rodríguez Varela Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/ORGA/Republicano Independente
Valdoviño Andrés Varela Rodríguez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/ORGA/Republicano Independente
Valdoviño José Pita Rey Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/ORGA/Republicano Independente
Valdoviño Frutos Burgos Ramos       Alcalde IR
Valdoviño Reinaldo Sarria Delgado       1º Tenente PG
Valdoviño José Antonio Dopico Rodríguez       2º Tenente IR
Valdoviño Fernando Soto Ferreira       3º Tenente IR
Valdoviño José Ambrós Gordillo       1º Síndico IR
Valdoviño Gerardo Vigo Prados       2º Síndico IR
Valdoviño José Díaz Coba       Concelleiro IR
Valdoviño César Delgado López       Concelleiro IR
Valdoviño Vicente Coba Santalla       Concelleiro IR
Valdoviño José López Delgado       Concelleiro IR
Valdoviño Joaquín Pérez Garre       Concelleiro IR
Valdoviño Juan Antonio González Rivas       Concelleiro IR
Valdoviño José López González       Concelleiro IR
Valdoviño José Díaz Veiga       Concelleiro IR
Valdoviño Vicente Delgado Bustabad       Concelleiro IR
Valdoviño Albino Dopico Gutiérrez       Concelleiro Socialista
Vedra Jesús Sinde Carballo Alcalde Alcalde Alcalde   Republicano Agrario/ORGA/Republicano Independente
Vedra Ángel Rey Caldelas 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente Alcalde Agrario socialista/ORGA/Republicano Independente/IR
Vedra José Castro Crespo 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente Agrario socialista/ORGA/Republicano Independente/IR
Vedra Juan Gaiteiro Devesa 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente 1º Tenente Agrario socialista/ORGA/Republicano Independente/IR
Vedra Manuel Castelao Caeiro Síndico Síndico Síndico   Agrario/ORGA/Centro de Dereitas
Vedra Antonio Núñez Varela Síndico Suplente Síndico Suplente Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario Socialista/ORGA/Republicano Independente/IR
Vedra Francisco Picanes Alvela Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Agrario/ORGA/Republicano Independente/IR
Vedra Mariano Lema Lobato Concelleiro Concelleiro Concelleiro 2º Síndico Republicano Socialista/ORGA/Republicano Independente/IR
Vedra Andrés Canicoba Alvela Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Socialista/Radical/Republicano de Dereitas
Vedra José Mougán Neira Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Republicano Socialista/ORGA/Republicano Independente/IR
Vedra Juan López Tarrío Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/Radical/Radical
Vedra Juan Pellet Cerdeira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Socialista Independiente/Radical/Republicano Radical
Vedra Ramiro Fontán Martínez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Radical/Radical/Republicano de Dereitas
Vedra Jesús Maceira Cobas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Federal/Radical/Agrario
Vedra Andrés Bouzón Álvarez       3º Tenente IR
Vedra Celestino González Fuentes       1º Síndico IR
Vedra José Collazo Barco       Concelleiro PG
Vedra Manuel Cebeiro Souto       Concelleiro Socialista
Vedra Marcelino Cobas Parada       Concelleiro IR
Vedra Francisco Moras Valdés       Concelleiro IR
Vedra José Abelleiro Alvela       Concelleiro IR
Vilasantar Ricardo Díaz Fernández Alcalde Alcalde Alcalde   ORGA/ORGA/IR
Vilasantar José López Labandeira 1º Tenente 1º Tenente     ORGA
Vilasantar Severino Lagares Gundín 2º Tenente 2º Tenente     Alianza Republicana/Radical
Vilasantar Luis Díaz Fernández Síndico Síndico     ORGA
Vilasantar Cayetano Losada Lamas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Independente
Vilasantar Pedro Vázquez Sánchez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/IR
Vilasantar Andrés Bello Ben Concelleiro Concelleiro     ORGA
Vilasantar Ramón Peteiro Ares Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Independente
Vilasantar José Ares Carro Concelleiro Concelleiro 1º Tenente   Indefinido/Independente/Indefinido
Vilasantar Ramón García Rodríguez Concelleiro Concelleiro Síndico   Indefinido/Independente/Indefinido
Vilasantar Ignacio López Sánchez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Indefinido/Independente/Independente
Vilasantar Antonio Iglesias Corral       Alcalde  
Vilasantar Manuel Mato Garea       1º Síndico  
Vilasantar Manuel Martínez San Pedro       2º Síndico  
Vilasantar Antonio López Casal       Concelleiro  
Vilasantar José Casal García       Concelleiro  
Vilasantar Severino García Montaña       Concelleiro  
Vilasantar Daniel Platas Fernández       Concelleiro  
Vilasantar José Maques Rey       Concelleiro  
Vilasantar Ángel García Caínzos       2º Tenente  
Vilasantar Vicente Martínez Abad       Concelleiro  
Vilasantar Ramón García Taboada       1º Tenente  
Vilarmaior Manuel Varela González Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Socialista/_
Vilarmaior José Golpe Varela Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical/Radical
Vilarmaior Manuel Ares Río Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical/Radical
Vilarmaior José Varela Amenedo 1º Tenente       Alianza Republicana
Vilarmaior Pascual Fernández Espiñeira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical Agrario/Radical
Vilarmaior Francisco Abeledo  Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Alianza Republicana/Radical Agrario/Radical
Vilarmaior Andrés Pérez Malde Síndico Suplente Concelleiro     ORGA
Vilarmaior Manuel Torre Allegue Síndico Síndico Concelleiro   ORGA/ORGA/UR
Vilarmaior José María Díaz Freire Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/UR
Vilarmaior José R. Abeledo Pena Alcalde Alcalde Alcalde   ORGA/ORGA/UR
Vilarmaior José Sanjuán  Concelleiro Concelleiro Concelleiro   ORGA/ORGA/Republicano Independente
Vilarmaior José Penedo Castiñeiras 2º Tenente 2º Tenente 1º Tenente   ORGA/ORGA/Republicano Independente
Vilarmaior Juan Varela Blanco       Concelleiro PG
Vilarmaior Antonio Vilariño Míguez       Concelleiro PG
Vilarmaior José García Candedo       Concelleiro IR
Vilarmaior José Varela Puentes       Alcalde IR
Vilarmaior Antonio Varela Amado       Concelleiro IR
Vilarmaior José Núñez Taibo       Concelleiro IR
Vilarmaior Francisco Allegue Rodríguez       Concelleiro IR
Vilarmaior José María Varela Salido       1º Tenente IR
Vilarmaior Santiago Varela Varela       Concelleiro IR
Vilarmaior Manuel Varela Cabana       Concelleiro IR
Vilarmaior Juan López Regueiro       Concelleiro IR
Vilarmaior José María López Regueiro       Concelleiro  
Vilarmaior José Fraga Manibesa       Síndico IR
Vimianzo Perfecto Martínez Mourelle Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/FRG/Independente
Vimianzo Cándido Pedreira Santos 2º Tenente 2º Tenente 2º Tenente   _/FRG/Independente
Vimianzo José Castro Miñones Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro _/FRG/Radical Demócrata/UR
Vimianzo Perfecto Oreiro Pose Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/FRG/Independente
Vimianzo Manuel Vidal Martínez Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro _/FRG/Radical Demócrata/UR
Vimianzo José Rodríguez Fernández 1º Tenente 1º Tenente     _/FRG
Vimianzo Faustino Rioboo Antelo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/FRG/Independente
Vimianzo Juan Amado Villar Concelleiro Concelleiro     _/FRG
Vimianzo Ramón Pérez Torrado Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/FRG/Independente
Vimianzo Francisco ou Manuel Ameijeiras Rojo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/FRG/Independente
Vimianzo José Busto Rojo 3º Tenente 3º Tenente 1º Tenente   _/FRG/Independente
Vimianzo Antonio Cundíns Pérez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/FRG/Independente
Vimianzo Alejandro Lema Trillo Síndico Suplente Concelleiro Síndico 1º Tenente _/Radical/Radical Demócrata/UR
Vimianzo Daniel Pose Pereira Alcalde Alcalde Alcalde   _/FRG/Independente
Vimianzo Víctor Vázquez Varela Síndico Alcalde Concelleiro Concelleiro Monárquico Romanones/Monárquico/Independente
Vimianzo Bautista Andrade Castro Concelleiro Concelleiro Concelleiro Concelleiro _/FRG/Radical Demócrata/UR
Vimianzo Severino Tages Caamaño Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/FRG/Independente
Vimianzo Manuel Coo Leis Concelleiro Concelleiro Concelleiro   _/FRG/Independente
Vimianzo José Alborés Gándara       Alcalde IR
Vimianzo Francisco Senra        Concelleiro IR
Vimianzo Julio Moreira Gándara       Concelleiro UR
Vimianzo Ricardo Canosa Valiña       Concelleiro IR
Vimianzo Celestino Senra        Concelleiro IR
Vimianzo Antonio Gándara Oreiro       Concelleiro IR
Vimianzo José Ogando Lage       Concelleiro IR
Vimianzo José Lavandeira Ballina       Concelleiro IR
Vimianzo Cándido Rodríguez Caamaño       Concelleiro IR
Vimianzo Manuel Ameijeiras Rojo       Concelleiro IR
Vimianzo Ramón Suárez García       Concelleiro UR
Vimianzo José Caamaño Lema       Concelleiro IR
Vimianzo José Senra        Concelleiro IR
Vimianzo Manuel Alborés Gándara       1º Tenente  
Zas Maximino Montero Barreiro Alcalde Alcalde Alcalde   Indefinido/Republicano/Republicano Independente
Zas Fidel Espasandín Amigo 1º Tenente 1º Tenente 1º Tenente   Republicano/Republicano/Republicano Independente
Zas Manuel Rojo Amado 2º Tenente Concelleiro 2º Tenente   Agrario/Republicano/Republicano
Zas Manuel Ferreiro Velo 3º Tenente 3º Tenente 3º Tenente   Agrario/Republicano/Republicano
Zas Ventura Cundíns Suárez Rexidor Síndico 2º Tenente Síndico   Republicano/Republicano/Republicano
Zas José Arcos Fidalgo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Agrario/Agrario
Zas Antonio Costa Lavandeira Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Agrario/Agrario
Zas José Alvite Vila Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Republicano
Zas Constantino Tasende Pombo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano/Republicano/Rexionalista Independente
Zas Hipólito García Suárez Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Rexionalista Independente/Rexionalista Independente/Rexionalista Independente
Zas Antonio Amado Bouzas Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Agrario/Republicano/Republicano Independente
Zas José Muiño Baña Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Republicano/Republicano Independente
Zas José Lema Fondo Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Republicano Agrario/Agrario/Agrario
Zas Manuel García Rellán Concelleiro Concelleiro Concelleiro   Independente/Republicano/Republicano Independente
Zas Bautista Santos Oreiro Concelleiro Concelleiro     Republicano
Zas Manuel Romero Blanco       Alcalde Republicano Independente
Zas José Ferreiro Pardiñas       1º Tenente IR
Zas Jorge Varela Rial       2º Tenente/Alcalde IR
Zas Constantino Mira Facal       3º Tenente IR
Zas Manuel Espasandín Rama       Concelleiro IR
Zas Manuel Varela García       Concelleiro IR
Zas Antonio Teijeira Pardiñas       Concelleiro IR
Zas José Gerpe González       Concelleiro UR
Zas José Velo Montes       Concelleiro UR
Zas Manuel Pereira Doval       Concelleiro UR
Zas Marcial Agra Blanco       Concelleiro Republicano Independente
Zas Manuel Veloso Pardo       Concelleiro Republicano Independente