Estás en:Novas

Exposición pública padróns fiscais IVTM 2023.

Deputación Provincial da Coruña

Tesourería e Xestión de Tributos

Servizo Central de Recadación

Anuncio da exposición pública dos padróns fiscais do IVTM 2023

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/03/31/2023_0000002229.pdf