Estás en:Servizos Tributarios Tasa 1.5

Tasa 1.5

Taxa por aproveitamento especial do dominio público local a favor de empresas explotadoras de Servizos de Subministracións de Interese Xeral.