Estás en:Plans Concellos

Plans Concellos

Banners Web_Slid Tablet.jpg

Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos):

POS+ 2022

  

POS+Adicional 1/2022 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios

 

POS+ Adicional 2/2022 para o financiamento de gasto corrente, investimentos financeiramente sostibles e revisión excepcional de prezos

 

 

 

POS+ 2018

 

O Plan Único de Concellos introduce importantes novidades en relación cos Plans dos anos anteriores, coa intención de acadar as seguintes finalidades:

  • Reducir o número de Plans destinados a colaborar cos concellos, integrando xunto co tradicional POS, tanto outros Plans especiais como o Plan destinado a concederlles préstamos aos concellos para a redución da súa débeda ou realizar investimentos.
  • Racionalizar e obxectivar a colaboración desta deputación cos concellos da provincia na realización de investimentos. Realízase unha distribución de fondos entre todos os concellos aplicando os criterios obxectivos e transparentes que tradicionalmente se veñen empregando no POS.
  • Facer un Plan dinámico, que poida ver incrementada a súa dotación orzamentaria e se adapte ao longo do ano para absorber incrementos da achega provincial se os houbera.
  • Dar resposta á situación e necesidades concretas de cada concello, reforzando a súa autonomía e responsabilidade.
  • Contribuír de forma efectiva á redución do endebedamento que os concellos teñan cos seus provedores.
  • Contribuír de forma efectiva á redución do endebedamento dos concellos coas entidades financeiras, mediante a concesión de préstamos sen xuros e cun prazo de carencia de 2 anos.

 

  • POS+adicional 1/2018

 

 

200X150_CartelObra_diputacion_0621.png

 

CARTEL DE OBRA VVOO_2021.png

PDF ]

 

Outros plans anteriores:

Enlaces de interese:

sedes electronicas concellos
Web EIEL
plan empleo local
Directorio
as miñas xestions
Ordenanzas