Estás en:Servizos Sociais Inclusión social

Inclusión social

Convocatoria de subvencións

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades sen ánimo de lucro fináncianse as seguintes liñas de actuación:

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE MINORÍAS ÉTNICAS E INMIGRACIÓN
  • EOM-1 Programas de formación para o emprego.
  • EOM-2 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.
  • EOM-3 Programas de apoio á integración social.

 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE PERSOAS EN RISCO OU SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN OU ESPECIAIS DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL, LABORAL, ETC (PERSOAS SEN TEITO, EXRECLUSAS E OUTRAS)
  • EOR-1 Albergues.
  • EOR-2 Centros de acollida e inclusión.
  • EOR-3 Comedores sociais.
  • EOR-4 Centros de atención social continuada.
  • EOR-5 Centros de día de inclusión social.
  • EOR-6 Programas de inserción laboral que inclúan Itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.

 

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.A.X.E. (mantemento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.I.E. (investimento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns: