Estás en:Educación Bolsas

Bolsas

As convocatorias de bolsas para deportistas, de investigación e de perfeccionamento de estudos artísticos tramitaránse de xeito telemático.

Os requisitos imprescindibles para a tramitación telemática son:

  • Correo electrónico do solicitante.
  • Certificado dixital do solicitante.
  • Certificado dixital do representante perante a Deputación (se é distinto do solicitante).

 

Para máis información sobre os certificados dixitais poderán consultar os seguintes enderezos:

 

SUBTEL

 

ANO 2023

 

 

 

 

ANO 2022

 

 

 

  • Concesión definitiva:

 

 

 

SUBTEL

ANO 2023

 

 

 

ANO 2022

 

Para o perfeccionamento de estudos artísticos fora da Comunidade Autónoma de Galicia.

Correo de contacto: bolsas.artisticas@dacoruna.gal

  

SUBTEL

Anualmente a área de Cultura convoca bolsas de apoio á investigación e bolsas de apoio ao desenvolvemento de estudos artísticos, nas seguintes modalidades: 

Investigación20
Ciencias3
Ciencias sociais e xurídicas5
Ciencias da saúde3
Enxeñería e arquitectura2
Artes e humanidades5
Estudos de xénero2

 

Artísticas25
Artes plásticas e visuais5
Danza e artes do movemento3
Teatro e interpretación escénica3
Música12
Audiovisual2