Estás en:Educación Calvo Sotelo

Calvo Sotelo

Convocatoria para a solicitude do uso do pavillón polideportivo

 

As solicitudes se presentarán no Rexistro Xeral da Deputación Provincial da Coruña desde o día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña ata o 31 de agosto de 2020