Estás en:Servizos Sociais Familia e infancia Convocatoria de subvencións

Convocatoria de subvencións

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades sen ánimo de lucro fináncianse as seguintes liñas de actuación:

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA E MOCIDADE
Códigos:

  • EF-1 Centros de menores
  • EF-2 Centros de atención á infancia
  • EF-3 Ludotecas
  • EF-4 Puntos de encontro
  • EF-5 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social

 

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.A.X.E. (mantemento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.I.E. (investimento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns: