Estás en:Contratación Rexistro Contratistas

Rexistro Contratistas

No BOP nº 42 do 01/03/2018 publicouse o acordo adoptado polo Pleno da Deputación na sesión celebrada o 23/02/2018, polo que se declara extinguido o Rexistro Oficial de documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación da Coruña con efectos do 9 de marzo de 2018.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/cambioBoletin.do?fechaInput=01/03/2018